Volvo Car Sverige blir ny nationell samarbetspartner

Under 2018 går Volvo Car Sverige med som ny nationell samarbetspartner i Arbetsmarknadskunskap. Vi breddar vår kunskap och får nya insikter i hur fordonsbranschen ser ut och vilka kompetensbehov som finns där. Som många branscher är det här en bransch i förändring.

Samarbetet med Volvo Car Sverige innebär att kommunikatörerna inom Arbetsmarknadskunskap får en bredare kunskap om fordonsbranschen i allmänhet och om verkstadsyrken i synnerhet. Det ger oss möjlighet att lyfta dessa yrken och fördelarna med branschen för ungdomarna vi möter i klassrummen.

- Extra stort behov av kompetens är det inom yrkesgrupperna PST (personlig servicetekniker) skadereparatör och lackerare, berättar Linnea Larsson, HR-strateg och ansvarig för rekrytering till verkstad, Volvo Car Sverige.

Fordonsbranschen är en bransch i förändring. Bilarna blir allt mer tekniskt avancerade, drivmedlen blir fler och mer förnyelsebara och självkörande fordon på Svenska vägar är bara några år bort.

- Att få lyfta yrken inom verkstad känns extra spännande just nu när digitaliseringen är superhet och många tekniska yrken ser ut att förändras. Fordonsbranschen är ett jättebra exempel på en bransch som förändras och möter nya utmaningar, säger Cecilia Kjellander, kommunikatör i Arbetsmarknadskunskap.

Det kommer ständigt ny teknik som i sin tur ställer krav på nya kompetenser. Samtidigt förändras traditionella yrkesroller och en tydlig trend är att allt fler yrkesroller blir mer kundfokuserade och ställer krav på social kompetens.

- Sociala förmågor som ett bra kundbemötande, kreativitet och samarbetsförmåga blir allt viktigare, PST är ett tydligt exempel på en sådan förändring, tillägger Cecilia.

Precis som för många andra tekniska branscher är behovet av kompetens, framförallt teknisk kompetens, enormt. Vi hoppas att det här samarbetet ska bidra till att öka kompetensflödet till branschen.

Samarbetet sker både på nationell nivå och ute hos lokala Volvohandlare runt om i våra regioner.