Vi växer så det knakar!

Under hösten startar vi upp Arbetsmarknadskunskap i Värmland, vi utökar i Sundsvall, Dalarna och i Västerbotten. Samtidigt har vi flera nya spännande förstudier på gång.

Arbetsmarknadskunskap sprider sig i landet och idag finns vi i närmare 70 kommuner i Sverige. Under hösten välkomnar vi våra nya kommunikatörer i bland annat Värmland, Dalarna och Västerbotten. Vi utökar också vår Sverigeverksamhet för att kunna göra nedslag på andra platser än enbart i våra etablerade regioner. Då handlar det främst om våra Energi- och teknikföreläsningar som vi genomför tillsammans med lokala energiföretag runt om i landet.

Vår målsättning är att alla Sveriges ungdomar ska få ta del av en fördjupad arbetsmarknadskunskap i skolan för att kunna närma sig arbetslivet väl förberedda med den kunskap och kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna. Därför genomför vi löpande förstudier i nya regioner för att undersöka intresset och möjligheterna att starta upp på fler platser.

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra samarbetspartner som gör vårt arbete möjligt och för att ni därigenom förbättrar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar arbetsmarknad.