Vi behöver allt ifrån skogsmaskinförare till ingenjörer!

Arbetsmarknadskunskap är viktigt för att visa upp vilka jobb som finns i denna framtidsbransch - skogsbranschen.

Vem är du? Beskriv kortfattat verksamheten du jobbar i.
Jag heter Kristine Seger, norsk civilekonom som jobbar med kompetensförsörjning på Paper Province. Vi är en medlemsorganisation med över 120 medlemmar, som alla har en eller annan tillknytning till skogen. Det är allt från papper- och massabruk till leverantörer och innovatörer som vill skapa nya produkter från skogen. Gemensamt vill vi skapa en mer hållbar värld

Hur påverkar digitaliseringen er verksamhet och vad är på gång inom branschen?
Digitaliseringen påverkar oss och våra medlemmar i form av att allt blir mer och mer digitalt. I en fabrik så styrs till exempel maskinerna från kontrollrum med avancerade IT system och en timmerbilschaufför jobbar med VR-glasögon når hen lastar timmer.

Vilken typ av kompetens ser ni att ni behöver i framtiden?
Skogsbranschen behöver alla typer av kompetenser, ingenjör, forskare, tekniker, elektriker, montör, projektledare, maskinoperatör, logistiker, skogsmästare, inköpare, skogsmaskinförare, arbetsledare, och mycket mer

Varför är Arbetsmarknadskunskap viktigt för er?
För oss är det väldigt viktigt att vara med för att visa upp vilka jobb som finns i vår framtidsbransch. Vi behöver nya kloka personer för att klara av omställningen till et fossilfritt samhälle.