Vad är det som spelar roll?

Den frågan kanske inte så många ungdomar ställer sig? Hur ofta tänkte vi själva på den frågan? Att de val vi gör längs den där krokiga livsvägen spelar roll.

För mig, Jonas, och även för Emma och Mikael som alla gått någon form av samhälls-inriktning på gymnasiet och tog studenten för mellan 15–20 år sedan, var det ganska lätt att få jobb direkt efter gymnasiet, vi kunde ta det där sabbatsåret, eller åren, göra lite säsong, dra lite ventilationsrör, jobba i någon butik osv. För att sen plugga vidare. Men ser det likadant ut nu? Är det lika ”lätt” att få de jobben idag? Hade vi valt annorlunda om någon pratat med oss om det här?

Arbetsmarknaden har alltid varit i förändring, och kanske sker den förändringen än fortare idag.
Är det samma saker som spelar roll nu som då?
Vi träffar en stor del av Värmlands skolungdomar och de vill ha ett jobb i framtiden, de vill verkligen det. De drömmer om ett schysst liv, ha en bil, ett hus och hitta sin roll på arbetsmarknaden. Men de vet ofta inte hur den värmländska arbetsmarknaden ser ut.

Samtidigt vittnar många arbetsgivare på den värmländska arbetsmarknaden om att de är i stort behov av personal, inom många yrken, på många nivåer. Våra partners ser det här som sitt ansvar, det här kan ingen annan lösa och att det är deras skyldighet som arbetsgivare att ställa upp och prata med ungdomarna om vilka jobb som finns här i regionen. Och att de faktiskt behöver ungdomarna som medarbetare i framtiden för att kunna fortsätta vara lika livskraftiga 15, 20, 30 år framåt i tiden. För att Värmland ska stå lika starkt, eller rent av ännu starkare, i framtiden, behöver vi prata med ungdomarna om hur bristen och överskotten på arbetsmarknaden ser ut nu och framåt.

Vi tre hade ingen långsiktig plan för vart vårt gymnasieval skulle leda. Måste man ha det? Och hur ska man som skolungdom då kunna navigera i denna djungel av val? Kan man jobba med precis vad man vill? Kan man lätt få jobb inom alla branscher?

Som exempel träffar vi under hösten ca 4500 ungdomar, som då vill jobba med ungefär samma 100 yrken. Här har vi ett problem, ungdomarna vet helt enkelt inte vad man kan jobba med. I många fall tror de också att man måste läsa ett högskoleförberedande program för att kunna ta sig in på en högskola eller ett universitet. Eller att de måste flytta till en annan region för att göra "karriär".

Det behövs en större förståelse och en större medvetenhet hos unga men också hos deras föräldrar att det finns många olika vägar. Alla program är inte breda, och framför allt kanske inte samma program som ansågs vara breda förr är det idag.

Vi behöver prata mer arbetsmarknad med våra ungdomar. För om ingen pratar om bredden av olika yrken, eller vart jobben faktiskt finns här i regionen, kommer den omedvetenhet vi upplever finns, både hos föräldrar och elever att fortsätta, och kompetensförsörjningen hos arbetsgivarna bli lidande. Vi vill vara en brygga mellan näringslivet och skolan, vi erbjuder nätverk där skolan och våra arbetsgivare kan mötas och diskutera mer med varandra. För att skapa en större medvetenhet åt båda håll. Vi vill prata om hur arbetsmarknaden ser ut nu och hur den kommer att se ut i framtiden. Tekniskt intresse och teknisk kompetens kommer att vara en sak som spelar allt större roll i framtiden. Därför har vi, tillsammans med våra partners och AMK Sverige också byggt en helt ny föreläsning som tar avstamp i tekniken, hur tekniken påverkar jobben redan nu och framför allt på längre sikt.

Arbetsmarknaden ser inte likadan ut nu som för 20 år sedan. Vi har andra bristyrken och branscher nu jämfört med när vi tog studenten. Kan vi, tillsammans med våra partners, som ofta också deltar på lektioner, göra några omvägar lite kortare, så att ungdomarna på ett enklare sätt hittar sin roll på arbetsmarknaden har vi lyckats.

Kanske hade även vi tänkt en extra gång på vad som spelar roll och tagit reda på lite mer innan vi gjorde vårt val om AMK funnits redan då.

Mvh
Jonas, Mikael och Emma - Arbetsmarknadskunskap Värmland/Åmål