Unga röster - så känner ungdomar inför framtiden

Oavsett om du är lärare, studie- och yrkesvägledare, politiker, förälder eller på annat sätt kommer i kontakt med ungdomar kan denna rapport ge dig en bra förståelse kring hur unga ser på sin framtid. En förutsättning för att samtalen om framtidens arbetsmarknad, jobb och skola inte ska handla om de det berör, utan ske tillsammans med de det berör - Sveriges unga.

Mentor Sverige, Fryshuset och Ungdomar.se har tillsammans tittat på hur ungdomar ställer sig till frågor som rör deras framtid, jobb och skola. Ett viktigt underlag som ger oss en input till hur vi behöver stötta ungdomarna och lyfta in dem i samtal kring framtiden. En framtid som är deras.

Läs rapporten som PDF här