Tåg och Järnvägsbranschen - Något för alla!

Samarbetet mellan Arbetsmarknadskunskap och Järnvägsbranschens Samverkansforum är viktigt för att kunna nå ut till potentiella medarbetare och berätta om vilka fantastiska möjligheter det finns inom Tåg och Järnvägsbranschen.

Vad finns det för spännande saker som händer i branschen framöver?
Regeringen har fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder kronor. "Det är den största järnvägssatsningen i modern tid", säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Planen omfattar stora satsningar på såväl nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur. Järnvägsbranschen utvecklas i snabb takt. Digitala arbetssätt och nya affärsmodeller utvecklas med hjälp av bl.a. sensorer, AI och big data.

Den 1 januari 2021 gick startskottet för Europeiska året för järnväg. EU-kommissionens initiativ syftar till att öka järnvägens andel av person- och godstransporter i Europa. En rad olika aktiviteter planeras under året i syfte att visa på fördelarna med järnväg som ett hållbart, säkert och smart transportmedel.

Vilken är branschens största tillväxthinder?
Låg kännedom om branschens fantastiska utbud av olika typer av yrken, arbetsgivare och möjligheter vilket gör det svårt att attrahera nya medarbetare till branschen.

Vilken typ av kompetens efterfrågas idag/framtiden?
Vi har stora behov av kompetens inom alla delar av järnvägsbranschen. De allra flesta känner bara till yrken som lokförare och ombordpersonal. Störst utmaningar ser vi med kompetensförsörjningen av olika typer av tekniker, som tex. tågtekniker, signaltekniker och kontaktledningstekniker samt av ingenjörer och projektörer inom järnvägsområdet.

Hur många olika yrken finns det inom branschen?
Ett 80 tal yrken

Vad krävs det för utbildning för att jobba i branschen?
Majoriteten av alla som jobbar i branschen har från en 1 årig Yrkeshögskoleutbildning till en master inom högskolan. Det finns något för alla oavsett om man vill ha en kort eller lång utbildning.

Varför är Arbetsmarknadskunskap viktigt för er?
För att på ett smidigt och enkelt sätt kunna nå ut till framtida potentiella medarbetare för att berätta för dem om vilka fantastiska möjligheter det finns för den som söker sig till järnvägsbranschen.

 

Järnvägsbranschens Samverkansforum