T-time - en podcast om teknik och kompetens

Har du funderat över hur teknik påverkar framtidens jobb? Eller kanske vilka kompetenser som blir extra attraktiva framöver? I Teknikföretagens podcast diskuteras industripolitik, jämställdhet i tekniska branscher, kompetensförsörjning, robotar och mycket mer.

Arbetsmarknaden förändras och kompetenskraven ser annorlunda ut nu jämfört med tidigare. Det gäller att ha koll och vara förberedd men också att kunna ta till sig ny kunskap och möta förändringarna när de kommer. Genom sin podcast T-time diskuterar Teknikföretagen många av frågorna som rör dagens och framtidens arbetsmarknad och företagsklimat. Här blandas teman som politik, tjejer och teknik, kompetensförsörjning, digitalisering och robotar. Intressant, tankeväckande och otroligt viktigt! Klicka här för att komma till podcasten T-time.