Sveriges hetaste arbetsmarknad finns i norr! Konkurrensen om framtidens medarbetare har redan startat

Arbetsmarknaden håller på att bli glödhet i Västerbotten och Norrbotten. Nästan 1000 miljarder kronor investerar nu företag som SCA, Northvolt, Komatsu Forest och Vattenfall i området. Konkurrensen om framtidens medarbetare kommer att bli hård framöver eftersom bristen på kompetens redan idag är ett problem. Det gäller därför att satsa långsiktigt redan nu – så att ungdomarna väljer ”rätt bransch och rätt yrke”.

Vi på AMK södra Västerbotten märker nu att allt fler arbetsgivare inser vikten av att positionera sig och träffa framtida arbetstagare redan när de går i högstadiet och gymnasiet. I år har vi haft med oss rekordmånga ambassadörer från näringslivet, kommuner och regionen ut i klassrummen och intresset för nästa termin är stort. Redan nu har flera nya aktörer hört av sig för att få chansen att berätta för högstadie- och gymnasieungdomarna om deras bransch och vad som gör det till en fantastisk arbetsplats.

Rekord många elevträffar
I år träffade vi på AMK Södra Västerbotten rekordmånga elever. Nästan 4000 högstadieelever träffade vi i Bjurholm, Lycksele, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Umeå. Sedan starten 2017 har vi gått från att vara nykomlingar till att bli ett naturligt och etablerat inslag i skolorna. Idag jobbar vi tillsammans med skolan för att ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt när de gör sina studie- och yrkesval. När PRAO perioden blev inställd pga. Corona så var det vi på AMK som fick äran att hjälpa Umeå kommun att arrangera en alternativ arbetslivsvecka tillsammans med kommunens studie- och yrkesvägledning.

Engagerade samarbetspartners gör jobbet roligare
Vi har under våren haft möten med majoriteten av våra befintliga samarbetspartners. Under dessa möten ger vi en inblick i vår verksamhet och vad som händer i projektet, samtidigt som vi får en inblick i våra samarbetspartners bransch. Vi tror väldigt mycket på dessa samtal och att det bidrar till att samarbetsparterna känner sig delaktiga. Utöver det så tror vi att våra samarbetspartners engagemang mycket beror på att de verkligen tror på projektet och på långsiktig kompetensförsörjning. De ser vikten av att ungdomar i tidig ålder får lära sig om arbetsmarknaden och hur den ser ut i Södra Västerbotten.