Snabbutbildning ska minska missmatchen

När arbetsmarknaden förändras i rekordtakt och digitalisering och ny teknik blir en förutsättning för de flesta branscher måste skolsystemet hitta ett sätt att hänga med. Academic work, genom sin Academy, satsar på snabbutbildning inom bristyrken.

Digitaliseringen har tagit fart på allvar och har ett fast grepp om de nya jobben som växer fram. Det påverkar arbetsgivarnas möjlighet att hitta rätt kompetens. Det påverkar också ungdomarna som går i skolan idag, deras yrkesval och form av utbildning.

När arbetsmarknaden förändras, förändras också företagens behov av kompetens. Och utbildningssystemen måste hänga med. Academic Work driver Academy som har tagit fram ett koncept för snabbutbildning riktat mot bristyrken. Det innebär att fler snabbare kan komma ut i arbete och att arbetsgivare får lättare att hitta rätt kompetens. Satsningen sker i nära samarbete med företag. Läs mer om satsningen på Academys webb