Samarbetspartners

Våra samarbetspartners, offentliga och privata arbetsgivare, är de som gör Arbetsmarknadskunskap möjligt. Det är för dem och med dem som våra möten med ungdomar, föräldrar och skolpersonal sker.

De är genom företagsbesök, nätverk, kommunträffar, frukostmöten och mycket mer som vi kommer i kontakt med arbetsmarknaden på riktigt. Det är den bilden, direkt från arbetsgivarna, som vi tar med oss ut i klassrummen och som bidrar till att ungdomarna får en uppdaterad bild av vilken kompetens som behövs just där de bor – nu och i framtiden.

Som samarbetspartner i Arbetsmarknadskunskap får du möjlighet att nå ut till tusentals ungdomar, för att visa vilka möjligheter och spännande jobb som finns och vad det faktiskt innebär att jobba i just er bransch. Vi tror att det är mötena som skapar förutsättningar för en stark framtida arbetsmarknad – och en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning – både lokalt och nationellt.

Vill du bli vår nya samarbetspartner?

Så blir ni en del av Arbetsmarknadskunskap

Samarbete finns på regional och nationell nivå. Utöver våra nationella samarbetspartners har varje region som bedriver Arbetsmarknadskunskap regionala arbetsgivare kopplade till konceptet. Samarbetet kan se lite olika ut beroende på vilken nivå ni kliver in på. Ett samarbete innebär att ni som arbetsgivare blir medbjudna på lektioner och föreläsningar, att vi besöker er för att få information om er verksamhet, att vi tar med exempel från er verksamhet och berättar om kompetensbehoven i regionen.

Ni kliver med i CSR-syfte men kan också dra nytta av att delta genom att synas och möta ungdomar. Samarbetet innebär också att ni går in med ekonomiska medel i satsningen. Konceptet syftar till att främja kompetensförsörjningen i hela regionen och inte att marknadsföra enskilda arbetsgivare.

Intressant? Hör av dig till oss!

Nationella samarbetspartners

Regionala Samarbetspartners

{{ selectedRegion !== '' ? getRegionName(selectedRegion) : 'Visar alla regioner' }}