Så roligt att se individer växa och utvecklas!

Arbetsmarknadskunskap är viktigt för at t få framtidens kompetens att redan nu förstå hur deras beteenden och attityd nu kan påverka deras framtida möjligheter till jobb i framtiden.

Vem är du? Beskriv kortfattat verksamheten du jobbar i.
Jag heter Karin Hensing och arbetar som Director HR för SEM AB. SEM är ett medelstort företag där vi i samarbete med olika Universitet utvecklar och producerar egna tändsystem för lastbilar, bussar och stora stationära motorer till kunder som Scania och Cummins.

Hur påverkar digitaliseringen er och vad är på gång inom branschen?
Hos oss pratas det mycket om hållbara transportlösningar och just nu utvecklar vi tändsystem för vätgasmotorer, men också ett styrsystem för motorbatterier så att de får mycket längre räckvidd. Vi pratar också om hur vi i vår Produktion kan printa 3D modeller istället för att gjuta, om mobila robotar, samt hur vi kommer hybridarbeta på kontoret/hemma och hur vi ska lösa cybersäkerheten. Tekniken i våra produkter baseras främst på elektromagnetism och för att göra våra produkter krävs framförallt en stor kompetens inom hårdvaru- och mjukvaruutveckling samt produktionsteknik.

Varför är Arbetsmarknadskunskap viktigt för er?
Arbetsmarknadskunskap hjälper oss att få en dialog med ungdomar kring framtidens kompetens och också få dem att förstå hur deras attityd och beteende idag faktiskt påverkar deras möjligheter till arbete i framtiden. För oss är Arbetsmarknadskunskap viktigt så att vi kan bygga ett hållbart samhälle där färre är arbetslösa och företag och individer kan utvecklas.