Yrken med överskott på arbetskraft

Yrken där det råder brist på arbetskraft

Yrken där det råder balans

Gymnasiet 3 år

YH 1-2 år

Högskola 3 år

Högskola 4-4,5 år

Högskola 5-5,5 år

Gymnasiet

yrkesprogram:

Yrkeshögskola

Högskolan

Forskning