MISSMATCHEN ÄR ETT PROBLEM MEN VI TROR ATT VI KAN LÖSA DET. TILLSAMMANS.

Om Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap växer så det knakar. Och vi sprider oss i landet. Allt fler ser ett behov av ett närmare och tydligare samarbete mellan skola och arbetsliv för att klara framtidens kompetensförsörjning och få fler unga att intressera sig för framtidens yrken.

Arbetsmarknadskunskap syftar till att öka kompetensflödet till våra samarbetspartners, i synnerhet branscher med stora kompetensbehov, på ett lokalt, regionalt och nationellt plan. Vi vill skapa förutsättningar för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning genom att möta unga och prata om arbetsmarknadens behov, var jobben finns och hur de tar sig dit.

Konceptet startade i Västmanland 2011 och har sedan dess spridit sig i landet. Idag finns vi i nio regioner med sammanlagt ett 70-tal kommuner och fler ser vinsten med att tidigt sätta Arbetsmarknadskunskap på schemat.

Competence ekonomisk förening (tidigare Jobba i Västerås ekonomisk förning) är initiativtagare och ägare av konceptet. Competence har funnits sedan år 2000 och driver idag flera projekt och koncept i syfte att skapa en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Föreningen är politiskt obunden och har inget vinstintresse.

Arbetsmarknadskunskap är ett franchisekoncept som finansieras av offentliga och privata arbetsgivare i respektive region. Våra kommunikatörer är anställda av olika huvudmän i regionerna, till exempel Handelskammare och regionförbund, och har därför möjlighet att bygga ett nära samarbete med regionala arbetsgivare och skolor.

Den starka anknytning vi har till arbetsmarknaden är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta hålla en hög nivå på våra lektioner och föreläsningar och behålla vår trovärdighet när vi möter ungdomar.

Idag består Arbetsmarknadskunskap av lektioner, föreläsningar, föräldramöten, lärarinspirationer och kontakter med arbetsgivare på olika sätt.

Läs mer om Competence på competence.se

”Jag är glad att vi i lilla Västerås kan vara med och bidra till att arbetsgivare och ungdomar kommer närmare varandra. Att se samhället, näringslivet och ungdomarna utvecklas och växa, är det som driver oss framåt.”

Björn Nordén, Verksamhetschef Competence

Vanliga frågor

Konceptet finansieras av våra samarbetspartners, det vill säga kommuner, arbetsgivare och projektmedel i respektive region. Vi har inget vinstsyfte, det gäller oavsett huvudman.
Skolans studie- och yrkesvägledning jobbar också med de här frågorna. Vi har dock olika perspektiv och metod. Arbetsmarknadskunskaps uppdrag kommer från arbetsgivarna och på så sätt kan vi tillföra en annan vinkel och komplettera skolans arbete. Vi blir en länk mellan skola och arbetsgivare.
Vårt uppdrag handlar om kompetensförsörjning genom att jobba för att regionala arbetsgivare ska hitta rätt kompetens över tid och att inspirera ungdomar att i större utsträckning söka sig till bristbranscher. UF jobbar med entreprenörskap samt ungas förmåga och intresse att driva företag. Så vi har olika syften, mål och metoder, men en gemensam plattform och målgrupp.
Ett samarbete förutsätter att skolan är villiga att ta emot oss och hjälpa oss genom att avsätta tid för vår insats. Utöver det väljer skolan själv hur mycket de vill och har möjlighet att ta del av. Vill skolan jobba mer med de här frågorna finns alla möjligheter genom Arbetsmarknadskunskap, men det finns inget sådant krav från vår sida. Det är bra att känna till att kommunen är en av arbetsgivarna som finansierar konceptet.
Prata om arbetsmarknaden och jobb går att göra tidigt, frågan är hur och till vilket syfte. Inom Arbetsmarknadskunskap träffar vi barn och ungdomar från 10 eller 13 års ålder beroende på vilken region det gäller. Efterfrågan är ofta störst inför val till gymnasium och högskola men fler och fler skolor jobbar med arbetsmarknadsfrågor även i lägre åldrar.
Uppdraget kommer från de regionala arbetsgivarna och vi gör det för att arbetsgivarna på sikt ska hitta rätt kompetens och därigenom kunna växa och utvecklas. Vi tror att det gynnar både individen, arbetsgivarna och samhället i längden. Vi jobbar för en stark och konkurrenskraftig arbetsmarknad genom att prata med dem det berör - framtidens arbetstagare.

Rädd att tappa bort oss? Ladda ner vår folder

Vad betyder Arbetsmarknadskunskap för er organisation?

”AMK är ett av Competence framgångsrika koncept som fyller en viktig funktion för både ungdomar, skola, arbetsgivare och samhälle. Med rätt information om arbetsmarknaden så bidrar vi till en långsiktig kompetensförsörjning för Sverige.”

Camilla Törngren, Ordförande Competence

”Genom Arbetsmarknadskunskap inspirerar vi ungdomar att göra medvetna studieval och slutföra sin utbildning. På så sätt bidrar vi till att säkra våra arbetsgivares framtida kompetensförsörjning. Det är en win-win”.

Jenny Emerén VD, Handelskammaren Mälardalen

Genom AMK har vi fått verktyg att kommunicera med ungdomar på ett entusiasmerande och systematiskt sätt kring ämnen som arbetsmarknad och yrkesval. Syftet är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden för oss som är arbetsgivare och kompetensförsörjningen står högt på agendan.

Anna Edblad VD, Örnsköldsviks industrigrupp

Intressant? Kolla in våra lektioner här