Nytt digitalt vägledningsverktyg presenterades i Almedalen

I Almedalen lanserade Västmanlands styrkeområden automation, energi, järnväg, samt välfärd och hälsa ett nytt, digitalt verktyg som visualiserar olika branscher och yrken utifrån personliga drivkrafter. Verktyget har tagits fram av byBrick inom projektet Smart4U, på initiativ av Jobba i Västerås som också äger konceptet Arbetsmarknadskunskap.

Verktyget är det första i sitt slag och innebär ett helt nytt sätt att arbeta med yrkesvägledning. - Kompetensfrågan är den enskilt största frågan för Västmanlands styrkeområden, därför har vi inom projektet Smart4U valt att satsa på att ta fram ett verktyg som kan användas under många år och i hela landet för yrkesvägledning, säger Fia Mårdfelt, projektledare för Smart4U.

Verktyget är framtaget inom projektet och innebär att den som vägleds först berättar om vilka intressen och drivkrafter han eller hon har. Drivkrafterna matchas sedan mot yrkenas innehåll som visas i en pedagogisk och interaktiv applikation där användaren befinner sig i en fiktiv värld som skapar en känsla av framtid och möjligheter. Världen är uppbyggd med arbetsmarknaden som utgångspunkt och visar branscher och yrken som återfinns på arbetsmarknaden. Den digitala världen kan liknas vid en spelapplikation, där användaren navigerar runt i världen och vägleds till att söka kunskap om arbetsmarknadens möjligheter och utmaningar. Miljön är ett modernt samhälle som det skulle kunna tänkas se ut år 2040.

Den tekniska lösningen är skapad av Västeråsföretaget byBrick.
– Vi har i flera år sett att många väljer bort till exempel tekniska yrken och vårdyrken på grund av förutfattade meningar. Genom att utgå ifrån vilka drivkrafter och intressen personen har, är det lättare att visa upp yrken som stämmer överens med det. På så sätt visualiseras en större palett av möjligheter, som den sökande kanske inte alls har tänkt på, säger Björn Nordén, verksamhetsledare för Jobba i Västerås, som i många år besökt landets skolor och bland annat undervisat i Arbetsmarknadskunskap.

Den första versionen av det digitala verktyget tar upp yrkesområden inom teknik, energi, vård och omsorg. Tanken är att bygga ut verktyget till samtliga yrken under året.
– Det är ett omfattande projekt, därför har vi valt att göra det i två steg, säger Björn Nordén. Förhoppningen är att verktyget redan i höst ska användas i yrkesvägledning såväl för unga i skolåldern som för äldre arbetssökande.

Presentationen sändes live på Arbetsmarknadskunskaps facebooksida. Se klippet här.