Inspiration i skolan för att minska kompetensbristen

Kompetensbristen är ett växande problem för många företag idag. I Dalarna är läget så allvarligt att företag fått tacka nej till ordrar och uttrycker minskade möjligheter att växa i den mån de skulle vilja. Att prata med ungdomar och inspirera till jobb inom branscher där behovet är akut är ett sätt att närma sig en lösning.

Ett av de största hindren för att Svenska företag ska kunna växa är idag bristen på rätt kompetens. I Dalarna vittnar många företag om att läget är problematiskt.

Ett sätt att förbättra kompetensförsörjningen är att prata med de som snart ska ut på arbetsmarknaden, våra ungdomar, för att förklara problematiken och inspirera dem att välja jobb inom branscher där de behövs som mest. Att visa på bredden av yrken som finns och att synliggöra yrken och branscher som unga inte känner till tror vi på Arbetsmarknadskunskap är en del av lösningen. Att dessutom lyfta yrken med speciellt stor brist hoppas vi ska bidra till att fler väljer just de yrkena och att vi på så sätt får en mer hållbar arbetsmarknad.

"Marknad Dalarna - Dalarnas affärstidning" har nyligen lyft Arbetsmarknadskunskap där vår kommunikatör Ingrid intervjuas. Läs hela artikeln här.