Vår grafik visar utbildningar som leder till jobb

Genom att prata om vilka utbildningar som leder till jobb i framtiden vill vi ge ungdomar de rätta förutsättningarna för att ta kloka beslut inför framtiden.

Vår rörliga grafik är ett verktyg för att visa ungdomar var jobben finns och hur man tar sig dit. Utbildning är ett medel för att ta sig ut i arbete och vi tror att ungdomar lättare kommer in på arbetsmarknaden genom att fokusera på hur arbetsmarknaden ser ut, vilka yrken som finns och vad de kan tänkas jobba med. För många ungdomar är det ett stort beslut med många möjligheter och därför är det blir viktigt att föra en diskussion med ungdomar om just detta.

Grafiken ovan ger en övergripande nulägesbild över status för olika yrken. Eftersom arbetsmarknaden och konkurrensen bland yrken förändras ser vi till att uppdatera grafiken regelbundet. Använd pilen längst ner i grafiken för att vandra vidare i grafiken.

Framtidens arbetsmarknad

Arbetsmarknaden förändras snabbt i takt med att ny teknik flyttar in hos företag, och sannolikt kommer den förändras allt snabbare i framtiden. Vi vet inte exakt hur framtidens arbetsmarknad kommer att se ut, men vi vet att den kommer förändras, och att det kommer in mer teknik inom alla branscher.

Många arbetsuppgifter ersätts idag med ny teknik. Inom vården kan vi exempelvis göra lika säkra röntgenbedömningar med hjälp av AI som en ortopedläkare. Digitala system kan idag hantera administrativa ekonomiuppgifter på en bråkdel av tiden jämfört med en människa. Och digitala system behöver inte vabba, ha semester, gå på toaletten, äta lunch eller ha någon rast. De kan i stort sett jobba på 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Hur påverkas jobben när arbetsmarknaden digitaliseras? Jo, det innebär att en del av våra arbetsuppgifter försvinner och jobben förändras. Det kanske till och med blir så att en del jobb försvinner framöver. Kommer vi behöva lastbilschaufförer i framtiden när det finns autonoma fordon på våra vägar?

Arbetsmarknaden idag är inte den arbetsmarknad ungdomarna kommer ut till varför det blir viktigt att väcka tankar och föra ett resonemang med ungdomarna om vad som händer på arbetsmarknaden utifrån ett digitaliseringsperspektiv.

Vi för dialog med ungdomarna ute i klassrummen om det vi vet och gör framtidsspaningar om det vi inte vet.

En del yrken ser ut att försvinna medan andra kommer till - men framförallt kommer innehållet i många jobb förändras i och med digitaliseringens framfart. Här blir teknisk kunskap en nyckel inom många områden. Enligt vissa forskare kommer jobben inte att bli fler än de är just nu vilket kan leda till färre jobb procentuellt sätt eftersom befolkningen växer. Men det kan vi bara sia om.
I Sverige idag pratar vi om tre stora bristbranscher - Skola/pedagogik, Vård och omsorg samt Teknik/IT. Det är branscher där vi även kan se att det kommer saknas kompetens över tid. Vi kan också se ett flertal andra branscher där det saknas kompetens idag, tex inom rättsväsendet och byggbranschen.
Digitaliseringen kommer med all sannolikhet att förändra arbetsmarknaden. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att jobb försvinner - även om det i vissa fall kommer att bli så - utan snarare förändra innehållet i många yrken. Att jobben förändras är inget nytt och så länge man är öppen för förändringar och nyfiken på ny teknik och nya arbetsmoment behöver man inte vara orolig.
Skolsystemet står inför en hel del utmaningar och det kommer att behöva anpassa sig allt mer efter arbetsmarknadens och arbetsgivarnas behov. Det ser också ut att bli vanligare med andra typer av utbildningar än den traditionella högskolan, tex mer omfattande vidareutbildning inom företag.
Vi studerar allt mer idag. Samtidigt läser vi rapporter om att vi svenskar ofta är överutbildade. Att vi behöver utbilda oss längre idag beror på att många yrken blir mer specialicerade och vi behöver kunna mer. Samtidigt är det inte längden på utbildning som avgör om du blir anställningsbar eller inte. Det handlar snarare om att välja en utbildning som leder till jobb. Gör man det kan man också minska studietiden i många fall.

”Arbetsmarknaden är i ständig utveckling och förändring. Faktum är att 65 procent av de unga som börjar skolan i dag kommer att ha arbeten som inte finns än.”

Ann-Therese Enarsson, VD Futurion, TCO förbundens tankesmedja

Bra länkar

Här har vi samlat bra länkar om utbildningar och arbetsmarknaden. Kika runt vetja, det finns mycket nyttig information att upptäcka!