Ett tredje sätt att välja

Idag fattar ungdomar och arbetssökande beslut om sina studie- och yrkesval utifrån ett intresseperspektiv och med själva resan i fokus. Med samtalsverktyget dittyrke.se vi vill komplettera denna beslutsgrund med att synliggöra innehållet i yrkena och matcha dessa mot individens drivkrafter.

Matchningsproblematik och lågt sökintresse till våra samhällsbärande yrken är ett problem för Sveriges konkurrenskraft och välfärd. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för framtidens attraktionsstyrning och kompetensförsörjning, och vi måste göra det tillsammans!Syftet med dittyrke.se är att bidra till en förbättrad kompetensförsörjning genom att matcha användarens drivkrafter mot innehållet i jobben. 

Verktyget är till för studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare samt föräldrar att ha som stöd i rådgivande samtal samt för eget användande av personer som söker information om sin framtid. dittyrke.se är en förstärkning och en förlängning av det vi redan gör ute i klassrummen. Vi når fler och vi gör det exponentiellt. Samtalet kan fortsätta under en längre tid och det kan flytta in till köksborden där besluten tas.

”Syftet med dittyrke.se är att bidra till en förbättrad kompetensförsörjning genom att matcha användarens drivkrafter mot innehållet i jobben. Verktyget är till för studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare samt föräldrar att ha som stöd i rådgivande samtal samt för eget användande av personer som söker info om sin framtid”

Kajsa Börjesson Projektledare dittyrke.se

Så här går det till

Här kan vi lägga till en liten ingress

Vem vet mest om ett specifikt yrke? Personer som jobbar med det så klart. Vi samlar in en massa data från yrkesverksamma som vet vad de snackar om via insamlingssidan yrkesinfo.se. Utifrån svaren vi får in från yrkesverksamma får vi en normalfördelningskurva på respektive drivkraft, och för respektive yrke. Lugn, detta sköter algoritmerna, men med en varm hand säkerställer vi att allt ser rätt ut! På dittyrke.se kan användarna nu upptäcka arbetsmarknaden och matcha sina drivkrafter mot de yrkesverksammas svar på innehållet i jobbet.

Under hösten -22 och våren -23 erbjuder vi kostnadsfria utbildningar för studie- och yrkesvägledare och arbetscoacher i hur man kan använda dityrke.se i vägledande samtal med sina elever/klienter. Vi erbjuder även dig som förälder att medverka på något av våra digitala föräldramöten där du som vårdnadshavare bland annat får tips och trix i hur du kan prata jobb och framtid med din ungdom.
Det digitala verktyget finansieras av arbetsgivare och organisationer som tillsammans vill ta ett utökat ansvar för svensk kompetensförsörjning och arbeta aktivt för att säkra framtidens kompetensbehov till Sveriges bristbranscher.
På samma sätt som att skolan är en annonsfri miljö så är dittyrke.se en annonsfri tjänst.
Huvuddelen av informationen om branscher och yrken har sin grund i öppna källor. Administrativt ansvarig till det digitala verktyget verkar för att arbeta med ständiga förbättringar. Via insamlingsverktyget (yrkesinfo.se) beskriver yrkespersoner själva sina yrken. Det digitala verktyget är politiskt och religiöst oberoende och intentionen är att alla yrken ska beskrivas på ett värdeneutralt sätt.
Nej. Alla bidrag och all finansiering som det digitala verktyget erhåller återinvesteras för att minska glappen på arbetsmarknaden, och för att stärka svensk kompetensförsörjning.
dittyrke.se är en gratistjänst som kan nyttjas av ungdomar, arbetssökande, studie- och yrkesvägledare, föräldrar och arbetscoacher.

Test: Anmälan (1)

    Kryssa i alternativet på den tid du vill boka. Länk och mer information om utbildningen kommer i ett separat mail till e-posten du angivit.