Framtidens färdigheter fängslade

Hälften av alla yrken som vi känner till idag kommer att vara automatiserade om 20 år samtidigt som 65% av de som börjar skolan idag kommer att jobba med saker vi ännu inte känner till. ”Det mänskliga i de flesta yrkesroller blir viktigare i framtiden” – Carl Melin, Futurion

Intresset var stort, över 110 personer från 14 olika kommuner med representation från 57 företag, skolor och organisationer i Dalarna deltog under torsdagen den 15/2 i eventet "Framtidens färdigheter på en digitaliserad arbetsmarknad". Förmiddagen arrangerades av Arbetsmarknadskunskap Dalarna med syftet att lyfta behovet av ökat samarbete och nytänk för att attackera kompetensförsörjningsproblematiken som riskerar Dalarnas framtid.

Oroväckande matchningsproblematik
Problematiken kopplat till kompetensförsörjningen är inget nytt i sig men hur illa det egentligen är ställt belystes på flera sätt under förmiddagen. Ingrid Saksvik från Arbetsmarknadskunskap Dalarna inledde med varför frågan är så viktig och hur missmatchen på den svenska arbetsmarknaden egentligen ser ut. Där arbetsgivare, både offentliga och privata, har ett skriande och ökande rekryteringsbehov samtidigt som nästan var tredje elev går ut gymnasiet utan fullständiga betyg. Dagen efter eventet tryckte Dalarnas niondeklassare på knappen för gymnasievalet. För att enbart täcka behovet inom vården skulle varenda elev ha valt Vård- och Omsorgsprogrammet. Arbetsgivarna konkurrerar också med varandra om arbetskraften och dagens tema vävde in att de planerar för en framtid som ingen riktigt vet hur den ser ut.

Nya kompetenser ställer krav på skolan
Carl Melin, forskningsledare på tankesmedjan Futurion fanns på plats för att dela sin bild av vad den samlade forskningen på området säger om framtiden. Det är utmanande både att utbilda sig och planera för att rekrytera kompetenser som ingen vet exakt hur de kommer att se ut. Det perspektivet sätter fingret på vad som kan bli vinnande framöver. Carl pratade om övergången från IQ till EQ till AQ (kompetens-social förmåga-vilja till förändring) eftersom utvecklingstakten gör att vi ständigt kommer behöva lära nytt. Den vinnande kompetensen blir då vilja och förmåga till förändring.

I en paneldebatt där Mikaela Rosales Dahlström, tredjeårselev på Soltorgsgymnasiet i Borlänge, Anna Cederlöf, Personaldirektör på Landstinget, Niclas Lamberg, HR-direktör på Trafikverket, Björn Hansson, Bildningschef Avesta kommun, Mari Jonsson, kommunalråd Borlänge kommun och Johan Nestor, varuhuschef på IKEA deltog i diskuterades betydelsen av samverkan mellan skola och arbetsliv. Detta för att på bästa sätt förbereda eleverna för livet efter skolan och säkra samhällets behov av kompetensförsörjning. Debatten åskådliggjorde att det finns god vilja från alla håll att hitta nya vägar framåt men också att det finns mycket kvar att göra för att eleverna ska känna sig rustade för framtidens arbetsmarknad.

Utmärkelser för att lyfta goda exempel
För att lyfta upp och sprida goda exempel på hur samarbetet mellan skolan och arbetslivet kan se ut delade Arbetsmarknadskunskap Dalarna ut utmärkelser i tre kategorier. Årets initiativ gick till Leksands kommun, årets lärare till Anneli Morberg, Leksands gymnasium, och årets Studie- och yrkesvägledare till Chatarina Berglund, Vasaskolan i Hedemora.

Den satsning som görs i tio dalakommuner på Arbetsmarknadskunskap finansieras av deltagande kommuner och 34 arbetsgivare.