Förstudie i Jönköpings län genomförs under hösten

Under hösten genomför Arbetsmarknadskunskap en förstudie i Jönköpings län i syfte att undersöka möjligheten att starta upp konceptet i regionen.

Just som förstudien i Värmlands län håller på att avslutas kör vi vidare i Jönköpings län. Under hösten besöker vi kommun- och skolledning, arbetsgivare, skolpersonal och inte minst elever i syfte att undersöka möjligheten att starta upp Arbetsmarknadskunskap i regionen.

Parallellt med förstudien genomför vi även Energi- och teknikföreläsningen för niondeklassare i samarbete med Energiföretagen Sverige och Jönköping Energi.