Volvo group

Fler ungdomar behöver välja teknikrelaterade program

Teknikskiftet är i full gång och Volvo Powertrain är i framkant i den processen. Detta gör att fler ungdomar behöver välja teknikrelaterade program. ”Kraven på den framtida arbetskraften kommer öka” säger Joakim Windahl, Volvo Powertrain.

Vem är du och beskriv kortfattat er verksamhet?
Joakim Windahl, HR Buisness Partner på Volvo Powertrain i Köping. Volvo Powertrain i Köping är en av världens största fabriker för tunga transmissioner. Vi tillverkar och monterar Växellådor till bussar, Lastbilar och drev till båtar.

Hur påverkar digitaliseringen er verksamhet och vad är på gång inom branschen?
Vi är i fullgång med teknikskiftet mot ökad digitalisering av våran produktion. Det händer mycket och vi är i framkant i denna process jämfört med många andra företag.

Vilken typ av kompetens ser ni att ni behöver i framtiden?
Kraven på den framtida arbetskraften kommer att öka. Framtidens arbetskraft ska inte bara kunna förstå och hantera komplicerade maskiner och processer, de behöver även vara uppdaterade på Industri 4:0 och den nya digitaliserade tekniken.

Varför är Arbetsmarknadskunskap viktigt för er?
Fler ungdomar behöver välja teknikrelaterade program på gymnasiet. Vi kommer behöva kontinuerlig påfyllning av utbildad arbetskraft framöver för att kunna växa och bibehålla konkurrenskraften.