Intresset för energi- och teknikbranschen väcks hos unga

Under året har satsningen på Energi- och teknikföreläsningen gått nationellt. Allt fler energibolag väljer att möta elever för att öka komptensflödet till branschen.

Arbetsmarknadskunskap och Energy Competence Center genomför tillsammans med Energiföretagen Sverige en nationell satsning på att få fler unga att intressera sig för tekniska yrken. Tillsammans med energibolag runt om i landet inspirerar vi högstadie- och gymnasieelever att se fördelarna med att jobba inom branschen.

Under hösten ser vi att allt fler energibolag väljer att att erbjuda föreläsningen tillsammans med oss, från Trelleborg i söder till Skellefteå i norr. Intresset för teknik blir allt viktigare på en arbetsmarknad där digitalisering och teknik tar allt större plats. Vikten av att fler unga ser det som ett framtida yrkesval blir avgörande för många arbetsgivare.

- Vi når årligen tusentals ungdomar och märker att många är intresserade, även de som aldrig tidigare sett tekniska yrken som ett alternativ, säger Cecilia Kjellander, kommunikatör. Det handlar om att göra branschen synlig för här finns ju många spännande jobb, nu och i framtiden.

Energibolag runt om i Sverige är välkomna att kontakta oss för att genomföra föreläsningarna i er region, där vi lyfter kompetensbristen inom branschen i stort men också utifrån era lokala behov. Hör av dig till oss så berättar vi mer.