Ett hjärta som klappar lite extra för Norrland

Potentiella medarbetare för Norrmejerier ska ha ett engagemang, en vilja och vara motiverade och de ska gärna få ha ett intresse för teknik och livsmedel.

Vem är du? Beskriv kortfattat verksamheten du jobbar i.
Jag heter Gabriella Rahm och arbetar som HR-chef på Norrmejerier. Jag har tidigare arbetat inom HR på olika industrier, såsom stålverk och skogsindustri. Men även arbetat som lärare vid Umeå Universitet. I min vardag får jag mycket energi genom alla möten med grupper och individer. Jag fångas av organisationers komplexitet och slutar aldrig fascineras av den betydelse som kultur, struktur och ledarskap har för verksamhetens lönsamhet. Norrmejerier är både en stor men samtidigt liten organisation. Samtidigt som den ger oss medarbetare utrymme att växa så skapar den också i sin litenhet en familjär känsla där många lär känna varandra. Detta är något jag värdesätter mycket i min vardag.

I dagsläget är vi ungefär 540 medarbetare som arbetar inom Norrmejerier, en mejeriförening som ägs av mjölkbönder i Västerbotten, Norrbotten och även i delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Förra året omsatte vi cirka 2 miljarder kronor och våra producerande anläggningar finns i Luleå, Burträsk och Umeå. Där tillverkar vi lokala mejeriprodukter under varumärket Norrmejerier® men också unika produkter under varumärkena Verum®, Fjällfil®, Fjällyoghurt® och inte minst Västerbottensost® vilka kan avnjutas i hela Sverige. Vår vision är att göra gott för Norrland och vi är mycket stolta över att kunna bidra till ett levande Norrland.

Hur påverkar digitaliseringen er verksamhet?
Under hösten 2019 fattades beslut om en ny strategi mot 2030 i vilken ett av fokusområdena är just digitalisering. Vi arbetar nu än mer fokuserat på att ta vara på tillgängliga data i verksamheten i syfte att uppfylla behov och nå våra mål. I vardagagen handlar det om att göra data tillgänglig och användbar för att på så vis möjliggöra och förbättra vår kapacitet.

Hur jobbar ni med att attrahera ny personal?
Vi arbetar med denna fråga aktivt för att hela tiden, såväl idag som i morgon, kunna rekrytera rätt kompetenser utifrån våra behov. Som arbetsgivare jobbar vi mot visionen om den ”Goda arbetsplatsen”, vilken präglas av en helhetssyn som förutsätter engagemang och delaktighet. Vi märker att många som söker sig till oss väl känner till våra produkter och vill göra gott för Norrland och planeten och vi märker även att många ställer krav på oss som arbetsgivare. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att förverkliga visionen och vårt förhållningssätt ska genomsyras av företagets värdeord som är glädje, stolthet och flexibilitet. Med det som grund vill vi ge förutsättningar att låta våra medarbetare växa, både på ett personligt och professionellt plan, samtidigt som de kan göra skillnad för Norrland.

Då det i Sverige idag inte finns några generella mejeriutbildningar att söka satsar vi en hel del på intern kompetensutveckling, bland annat har vi under ett antal år drivit ett eget mejeriprogram till vilket många medarbetare sökt sig. Detta tillsammans med introduktion, rotation och andra utbildningsinsatser har resulterat i att vi idag har många kompetenta medarbetare i vår organisation vilka arbetar i roller som operatörer, mejeritekniker, produktionsledare och andra viktiga roller.

Vad är viktigast hos en potentiell medarbetare?
Om jag ska välja ett ord så är det engagemang. Om man har ett engagemang, en vilja och är motiverad så kommer man oerhört långt med det. Vi söker gärna medarbetare med ett intresse för teknik och livsmedel. Vissa roller hos oss kräver högskoleutbildning medan det till andra roller efterfrågas relevant gymnasialutbildning, oavsett till vilken roll man söker sig är engagemang och förstås, ett hjärta som klappar lite extra för Norrland, en viktig framgångsfaktor!