En samlad röst för ett starkare Västernorrland

Arbetsmarknadskunskap i Västernorrland fortsätter tåga framåt trots stora omställningar på grund av pandemin – med fortsatt fokus på att skapa goda relationer till såväl näringsliv som skola – för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för den framtida kompetensförsörjningen i regionen.

Sedan vi började med Arbetsmarknadskunskap i Västernorrland, har vi fått en relativt stor roll både när det kommer till näringslivet och skolan. Vi projektkoordinatorer har som en samlad röst representerat arbetsgivare ute i klassrummet. Genom det stora antalet elever vi möter har vi en god insyn i hur den framtida arbetskraften tänker kring arbete. Vi har även fått en god överblick om vad de tycker är viktigt när det kommer till jobb – vilket är av vikt för näringslivet att ta del av.

Det finns en problematik i regionen och det är att många vill flytta härifrån efter gymnasiet – men även att det är en låg andel som vill fortsätta studera vidare efter gymnasiet. Med tanke på den samhällsutveckling som har skett – där det idag ofta krävs högre eftergymnasial utbildning för att få jobb – är det viktigt att vi är ute och informerar eleverna om vad som krävs för att få ett jobb här. Men inte minst för att visa på vilka karriärmöjligheter som finns i regionen.

Västernorrland är en region där just IT och industri är stort och ligger i framkant när det kommer till utveckling. Dessa branscher är trots pandemin fortsatt starka, fortsätter utvecklas och söker mer folk. Även vården, byggbranschen och pedagogikbranschen är fortsatt starka i det läge de står inför. Men som på många andra håll i landet finns det branscher som har det tufft nu, däribland handelsbranschen och restaurangbranschen. Detta gör att vårt arbete blir ännu viktigare – för att med nära exempel kunna visa eleverna hur det ser ut på arbetsmarknaden. Men även för att belysa varför det blir allt viktigare med högre utbildning, istället för att endast informera om att det är så ’’bara för att’’.

Vi som arbetar med AMK i regionen har skapat goda relationer med personal i skolans värld och anses vara ett bra komplement till deras eget arbete. Väljer vi att rikta blicken mot eleverna istället, har vi sett att vi inte bara ses som representanter för arbetsgivare – utan även att vi ses som förebilder för dem och att lektionerna vi håller i faktiskt ger något.

Jag tycker att lektionen var mycket bra. Jag kommer att ta med mig mycket utav detta. Jag fick ett större perspektiv av att arbeta och gymnasielivet. Jag har länge undrat om dessa saker men aldrig fått ett riktigt klockrent svar. Tusen tack! – elev i årskurs 8, Nivrenaskolan, Sundsvall.

Utöver AMK-lektionerna har vi ett brett utbud av aktiviteter, däribland branschföreläsningar och branschbussar. På grund av den rådande situationen har vi – som många andra – ställt om och sedan våren 2021 finns samtliga av våra aktiviteter i ett digitalt format.

Vi är stolta över de goda relationerna vi knutit till såväl näringsliv som skola och är väldigt glada över att vi har engagerade medverkande företag som har ett stort förtroende för oss, samt tycker att det arbetet vi gör är viktigt och bra. Bakom oss ligger ett år med stora utmaningar – men vi blickar positivt framåt för att fortsätta vårt viktiga arbete som handen mellan näringsliv och skola.

Arbetsmarknadskunskap Västernorrland