vad vill du jobba med när du blir stor?

Hur ska man kunna bli intresserad av ett yrke som man aldrig hört talas om? Med dittyrke.se får användarna en utökad bild av arbetsmarknadens möjligheter samtidigt som de får reflektera över sin framtid.

dittyrke.se är ett webbaserat samtalsverktyg som matchar användarnas drivkrafter mot innehållet i över 400 yrken. Användarna breddar sin valkompetens samtidigt som de får hjälp att fundera kring sina drivkrafter. dittyrke är ett samtalsverktyg där ungdomar, arbetssökande och karriärbytare själva kan orientera sig, men som även kan användas tillsammans med vårdnadshavare, SYVare eller andra vägledare. Samtalet kan fortsätta under längre tid och det kan flytta in till köksbordet.

”Om du inte har mött en anaplastolog, en IT-arkitekt eller en automationsingenjör, hur ska du då kunna veta att dessa yrken finns? Med hjälp av dittyrke.se kommer ungdomar och arbetssökande kunna få upp ögonen för yrken de tidigare inte visste fanns.”

Kajsa Börjesson Projektledare dittyrke.se

Så här går det till

1. Insamling av data

Vem vet mest om ett specifikt yrke? Via insamlingssidan yrkesinfo.se samlar vi in en massa data från yrkesverksamma som vet vad de snackar om!

2. Algoritmen fixar

Utifrån svaren vi får in från yrkesverksamma får vi en normalfördelningskurva på respektive drivkraft, och för respektive yrke.

3. Matchning

På dittyrke.se matchar användarna sina drivkrafter mot arbetsmarknaden och innehållet i jobbet.

Den data som användarna matchar sina drivkrafter mot samlas löpande in via yrkeinfo.se. Annan data så som utbildningslängd, lön, arbetsmarknad etc är en hopslagning av SCB:s och Arbetsförmedlingens siffror samt från samtal med branscher.
dittyrke.se är en kostnadsfri webb-plattform som kan nyttjas av den som är intresserad av det.
Under hösten -22 och våren -23 erbjuder vi kostnadsfria utbildningar för studie- och yrkesvägledare och arbetscoacher i hur man kan använda dittyrke.se i vägledande samtal med sina elever/klienter. Vi erbjuder även dig som förälder att medverka på något av våra digitala föräldramöten där du som vårdnadshavare bland annat får tips och trix i hur du kan prata jobb och framtid med din ungdom.
Nej. Syftet med dittyrke.se är inte att användaren ska få all information utan snarare hitta till yrken som de tidigare inte visste fanns.
På samma sätt som att skolan är en annonsfri miljö så är dittyrke.se en annonsfri tjänst.
Det digitala verktyget finansieras av arbetsgivare och organisationer som tillsammans vill ta ett utökat ansvar för svensk kompetensförsörjning och arbeta aktivt för att säkra framtidens kompetensbehov till Sveriges bristbranscher.
Huvuddelen av informationen om branscher och yrken har sin grund i öppna källor. Administrativt ansvarig till det digitala verktyget verkar för att arbeta med ständiga förbättringar. Via insamlingsverktyget (yrkesinfo.se) beskriver yrkespersoner själva sina yrken. Det digitala verktyget är politiskt och religiöst oberoende och intentionen är att alla yrken ska beskrivas på ett värdeneutralt sätt.
Nej. Alla bidrag och all finansiering som det digitala verktyget erhåller återinvesteras för att minska glappen på arbetsmarknaden, och för att stärka svensk kompetensförsörjning.
Nej. De tre branscherna som visas är de tre branscherna som innehåller toppmatchningarna. Det kan således finnas bra matchningar i övriga branscher som inte highlightas på matchningssidan. Dessa yrken kan man se då man klickar in på respektive bransch.

Antal användare dittyrke.se

Antal svarande på yrkesinfo.se

Antal yrken i dittyrke.se

Har du några funderingar eller input? Kontakta oss!

Kajsa Börjesson

  • Verksamhetsutvecklare
  • Destination jobb