Digitalisering, en allt viktigare del av vårt arbetssätt!

För oss på Mittel är det viktigt att man kan arbeta i team samt att man representerar Mittel när man är ute hos kunder. I och med digitaliseringen har vi kunnat hitta nya vägar att nå ut till våra kunder och partners runt om i världen, för till exempel utbildning, support och materialbeställningar, vilket gör digitaliseringen viktigt i vårt arbete.

Vem är du? Beskriv kortfattat verksamheten du jobbar i.
Jag, Johan Sjöström, arbetar som marknadschef på Mittel Fjärrvärme AB. Jag arbetar med intern och extern kommunikation och försöker hitta sätta att förmedla information om vilka vi på Mittel är och hur Mittels tjänster och produkter kan hjälpa kunder och partners att skapa förutsättningar att bygga fjärrvärmeledningar på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt. Eftersom Mittel är en rätt liten organisation rör mina arbetsuppgifter även offerter, fakturering och annat.

Mittel Fjärrvärme är ett familjeföretag som i 30 år utvecklat och arbetat med en teknik för sammanfogning av plastmantel på fjärrvärmerör. Med en egenutvecklad och patenterad metod har Mittel gått från en utförarande roll till en roll som teknikleverantör där vi genom att utbilda partners i vår teknik samt hyra ut utrustning och sälja insatsmaterial kunnat bredda oss från den svenska marknaden, via den nordiska till Europa och resten av världen. Detta har ställt nya krav på oss som företag där den egna entreprenaden bibehåller en viktig roll inom organisationen, men där även andra roller vuxit fram. Bland annat arbetar Mittel sedan flera år tillbaka med ett antal agenter och återförsäljare på de europeiska och asiatiska marknaderna.

Hur påverkar digitaliseringen er verksamhet och vad är på gång inom branschen?
Digitaliseringen har blivit en allt viktigare del av vårt arbetssätt, inte minst på grund av den pågående pandemin. Där har vi på Mittel behövt hitta nya vägar att utbilda och supporta våra partners ute i världen. Vi har även jobbat med att hitta smarta lösningar för att samla in och behandla information om hur och var vår utrusning används och även kunna erbjuda våra partners sätt att skapa rapporter till slutkunder. Vi har även tagit steget in i webshoppen, ett bra komplement från vår tidigare direktförsäljning, där vi på Mittel på ett bättre sätt kunna axla rollen som teknikleverantör och via webben både skapa en tydligare bilda av de produkter vi kan erbjuda våra partners, men även skapa bättre rutiner för orderbekräftelse och leveransåterkoppling.

Hur jobbar ni med att attrahera ny personal och vad är viktigast hos en potentiell medarbetare?
Historisk så har Mittel till stor del rekryterat sina montörer via kontakter och ofta via de som redan jobbar på firman. Montörer arbetar oftast i par och då är det viktigt att de har en god relation, och fungerar bra tillsammans. Vid den senaste rekrytering av montör användes dock en traditionell annonsering via Blocket Jobb, i slutändan blev det trots allt ändå en person som kände en av våra montörer vid den aktuella filialen. Vad gäller kontoret har det varit dels extern rekrytering, ofta via rekryteringsfirma där personen börjar som inhyrd resurs, dels internrekrytering där montörer fått en ny tjänst. Viktigt vid rekrytering är att personen passar till den tänkta rollen. För montörer är det viktigt att personen är händig, kan tänka sig att resa, klara av att arbeta ute i alla typer av väder, och att man kan jobba i team. Viktigt är även att man förstår att man är representant för Mittel när man är ute och jobbar hos kunder.

Varför är Arbetsmarknadskunskap viktigt för er?
När vi söker nya anställda är det viktigt för oss att veta var vi ska vända oss, hur vi ska formulera oss för att få de sökande vi vill ha och vilka missar vi inte ska göra.