De 3 kommunikatörerna i Skåne drömmer stort och satsar på siffran 33

Våra drömmar är inte bara viktiga för oss som individer utan även för vår omvärld. Kreativiteten skapas ur våra drömmar och det är här frön till idéer sås. Ett endaste frö har potentialen att förändra världen som vi känner den idag och ur intet skapa en ännu bättre morgondag. Vi ber unga att sikta mot stjärnorna och berättar för dem att de kan bli precis vad de vill, men kan de det? Klart de kan, förvisso med detaljen som kallas rätt förutsättning och det är verkligheten som dikterar just denna. Den stora frågan är då om vi kan inspirera unga att drömma stort och be dem att tänka på verkligheten?

I skrivande stund har Skåne den största ungdomsarbetslösheten i landet. Unga i vårt samhälle med förmågan att skapa den nya morgondagen står utanför arbetsmarknaden och vet inte var de ska göra av sina drömmar. Runt om oss hör man att instegsjobben försvinner och att det pratas om en ”Corona-kull” med sämre förutsättningar till följd av skolundervisning på distans. Unga idag har en dyster framtidstro och vågar i vissa fall inte sig på att drömma.

Att inspirera unga i att hitta rätt på arbetsmarknaden är en stor sak med möjligheten att förändra liv. Arbetsmarknadskunskap Skåne har över åren skapat en fantastisk grogrund vilket medför att fler ser nyttan med att prata om arbetsmarknaden. Region Skåne väljer att satsa så att vi kan nå fler ungdomar och skapa långvariga samarbeten med fler kommuner under en tre-årsperiod. MalmöLundregionen ser nyttan med Arbetsmarknadskunskaps branschföreläsningar och vänder sig till oss för att främja kompetensförsörjningen i sina kommuner. Bromölla och Burlöv ser oss som ett viktigt komplement i vägen framåt för att skapa medvetna studie- och yrkesval. Landskrona stad som vi delar historien med är åter samarbetspartners med oss för att vi är den där sista pusselbiten.

Vi har stolt positionerat oss som arbetsgivarens röst på skolans arena och detta har vi fått bekräftat än en gång när alternativ till prao har behövts samordnas. Skolorna söker upp oss för att vi är ett av de bästa alternativen till ordinarie arbetslivsorientering. Men behovet för vår metodik sträcker sig längre än inspirationslektionerna då aktörer väljer att vända sig till oss i utvecklandet av nya fantastiska nycklar som öppnar upp för en bättre matchning på arbetsmarknaden. I samband med prao har vi fått i uppgift att utveckla Prao-moduler som kommer att kunna användas innan och efter prao i hela Skåne. Vars syfte är att ge mer kraft åt arbetslivsorienteringen och väcka än mer tankar i elevernas sinne. Vi har även fått äran att utveckla AMK Livsmedel som blir en ny branschföreläsning med intentionen att attrahera unga till den spirande livsmedelssektorn som framåt sett är en bransch att räkna med.

Vi drömmer stort om en bättre morgondag och kursen är satt på att prata om möjligheterna på framtidens arbetsmarknad i Skånes 33 kommuner. Vi tror på att inspirera unga att gå från dröm till verklighet. Framtiden är deras, och de är vår.