Bredda bilden - en bildbank för att lyfta fram tjejer inom tekniska yrken

För att fler tjejer ska välja att jobba med teknik i framtiden behövs fler goda exempel lyftas fram. Bredda bilden är ett sätt att synliggöra tjejer inom tekniska yrken.

Teknikföretagen har skapat en bildbank med bilder på kvinnor inom tekniska yrken i syfte att synliggöra kvinnorna i branschen.
- Om fler unga tjejer ska se branschen som ett framtida yrkesval behöver vi visa de goda förebilder som finns och bredda bilden av de som jobbar här, säger Li Ljungberg, Teknikföretagen.

Bildbanken hittar du här och bilderna är fria att använda i sammanhang som handlar om utbildning, kvinnor och teknik eller liknande syften.