Lycksele Kommun bild

Attraktiv arbetsgivare

I Lycksele kommun har de ett stort behov av arbetskraft både bland privata och offentliga arbetsgivare. Just därför tycker de att Arbetsmarknadskunskap är otroligt viktigt. Arbetsmarknadskunskap bidrar till att ungdomarna i kommunen får en bättre bild av hur arbetsmarknaden ser ut samt att ungdomarna kan ta bra val till deras vidareutbildningar.

Vem är du?
Jag heter Linda Algotsson och jobbar på Lycksele kommun på samhällsplaneringsenheten. Jag är projektledare för projektet attraktiva Lycksele där syftet är att Lycksele inom olika insatsområden ska bli bättre att jobba med utveckling för att få fler att flytta till Lycksele. Vi har ett stort arbetskraftsbehov i kommunen, där ett av områdena är kring utbildning.

Hur påverkar digitaliseringen er verksamhet och vad är på gång inom branschen?
Digitaliseringen är en viktig del i vår verksamhet men utmaningen är möjligheten att nätverka digitalt.

Hur jobbar ni med att attrahera ny personal och vad är viktigast hos en potentiell medarbetare?
Vi jobbar på många sätt med att bli en mer attraktiv arbetsgivare. En av de större delarna är vårt värdskapsarbete där alla chefer och ledare gått en värdskapsutbildning och kommunen har utbildat värdskapstränare. Tillsammans ska vi jobba för ett bättre värdskap mot varandra internt men även mot de människor vi möter i vårt arbete. Vi ser redan nu trots corona att många upplever att arbetsmiljön blivit bättre.

Varför är Arbetsmarknadskunskap viktigt för er?
För oss som kommun är det otroligt viktigt både som arbetsgivare men även i frågor som rör utveckling. Vi har ett stort arbetskraftsbehov i Lycksele både bland privata arbetsgivare och offentliga. Att delta i arbetsmarknadskunskap ökar möjligheterna att våra ungdomar får en bättre bild av arbetsmarknaden som finns och att de kan ta bra val vidare i sin utbildning. Vi vet att många ungdomar flyttar från Lycksele efter sin utbildning men förhoppningen är att vi genom arbetsmarknadskunskap kan få fler att stanna på orten eller vilja återvända efter vidareutbildning.