Attraktiv arbetsgivare med fokus på en hållbar arbetsmiljö

Vitec är ytterligare en samarbetspartner för Arbetsmarknadskunskap – För dem är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare med fokus på en hållbar arbetsmiljö både idag och imorgon.

Kan du berätta mer om dig och er verksamhet?
Jag heter Anna Andersson och jobbar som HR-chef på Vitec. Jag har jobbat med HR-frågor i många olika typer av bolag i snart 20 år. Jag stortrivs och tycker utifrån mina erfarenheter att sättet som vi gör saker på här i Vitec är något alldeles speciellt. Vitec är ett nordiskt bolag som finns i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Vi utvecklar och levererar programvaror för olika funktioner i samhället, våra produkter finns i hjärtat av en mängd verksamheter som apotek, banker, bilverkstäder, fastigheter, sjukvård och undervisning.

Vi har ett långsiktigt perspektiv som går igen i allt vi gör: våra produkter, intäkter, medarbetare och kunder. Företagskulturen hos oss har en stor betydelse och när vi frågar våra medarbetare lyfter de fram våra värderingar som viktiga ledstjärnor i det dagliga arbetet. I vår decentraliserade organisation är varje affärsenhet sin egen och har resultat- och verksamhetsansvar. Affärsenheterna jobbar väldigt kundnära och vet själva bäst vad som krävs inom sin nisch. Gemensamt för oss är att vi vill bidra till ett mer hållbart samhälle genom våra samhällsstödjande produkter.

Företaget grundades 1985 som ett avknoppningsbolag från Umeå universitet. Idag har koncernen 975 medarbetare runt om i Norden och omsatte 1 313 Mkr år 2020. Huvudkontoret och en stor del av koncernledningen finns här i Västerbotten i Umeå. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

Hur påverkar digitaliseringen er verksamhet?
Som programvarubolag ger digitaliseringen oss nya möjligheter att utveckla och leverera IT-system i framkant. Vi hjälper våra kunder att digitalisera sina verksamheter genom användarvänliga produkter anpassade till deras affär och vi bidrar även till utvecklingen mot en ökad automatisering. Behovet av att kunna arbeta digitalt utan störningar har blivit än mer viktigt för våra kunder. Att tillhandahålla lösningar där det fungerar stabilt är vi riktigt bra på.

För vår egen del innebär digitaliseringen att mycket förenklas administrativt och vår egen IT- infrastruktur gjorde att vi kunde ställa om vår verksamhet mer eller mindre från en dag till en annan när pandemin kom.

Hur arbetar ni med att attrahera ny personal?
Vi syns i sociala medier (Linkedin och Facebook till exempel) där vi marknadsför våra lediga tjänster, men även berättar om vad som händer i Vitec. Vi är med på marknadsmässor och liknande event där vi får chans att träffa kandidater och berätta om Vitec.

Vitec erbjuder ett bra arbetsklimat som är accepterande, har en god sammanhållning och känns både familjärt och tryggt. För att få nya medarbetare att vilja arbeta hos oss och befintliga medarbetare att stanna kvar, så är det viktigt att vi är en attraktiv arbetsgivare med fokus på en hållbar arbetsmiljö både idag och imorgon. Vårt arbetsklimat bygger på respekt för varandras kompetens såväl som för varandra som individer. Som arbetsgivare uppmuntrar vi även medarbetarna till en hälsosam livsstil. Det gör vi främst genom att skapa möjligheter för en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vår målbild är att varje medarbetare på Vitec ska kunna rekommendera oss som arbetsgivare.

Vad är viktigast för att trivas på Vitec?
Eftersom våra produkter är avgörande för om kundens verksamhet rullar eller står stilla ställs det speciella krav på oss som jobbar på Vitec. Vi behöver ha ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör, vara prestigelösa och ständigt ifrågasätta våra egna lösningar. Långsiktigheten innebär också att saker faktiskt får ta tid hos oss, för vi vill hitta smarta lösningar för framtiden.

Många av våra medarbetare jobbar väldigt nära kunderna och får stort eget ansvar, eftersom vi är specialister som ofta vet bäst vad som krävs inom just det egna området. Och så får man stöd när det behövs, förstås. Hos oss fokuserar vi på att lära oss av våra misstag eftersom målet inte är allt, det är vägen dit som är viktig. Den som gillar att samarbeta med andra och ändå ha stort eget ansvar, att ha utmanande och utvecklande arbetsuppgifter inom IT med stor trygghet i en familjär miljö, skulle nog trivas hos oss på Vitec!