Idén är enkel, Prata med unga om jobb och framtid ur ett arbetsgivarperspektiv

Tillsammans för en bättre matchning

Arbetsmarknadskunskap drivs av och för arbetsgivare, nationellt, regionalt och lokalt. Vi är arbetsgivarnas röst i klassrummen där vi inspirerar och motiverar elever till att göra genomtänkta studie- och yrkesval. Det skapar förutsättningar för en starkare kompetensförsörjning över tid.

Genom att föra en inspirerande dialog med skolungdomar breddar vi bilden av arbetsmarknaden och öppnar upp för möjligheter som ungdomarna ännu inte känner till. Eleverna vi möter är mellan 10 och 19 år och målet är att de ska få med sig tankar och frågor som hjälper dem i sina framtida studie- och yrkesval. Vi tror att tidig information, inspiration och dialog leder till fler genomtänka val som i sin tur gynnar både ungdomarna och arbetsgivarna.

Arbetsmarknaden förändras i rasande fart och det som är aktuellt idag är kanske helt inaktuellt imorgon. Därför gäller det, både för framtidens arbetstagare och för arbetsgivare runt om i landet, att hela tiden hålla sig uppdaterade och vara lyhörda inför en föränderlig arbetsmarknad – och kunna förstå varandra. Arbetsmarknadskunskaps roll blir att vara en bro mellan skola och arbetsliv.

”Det häftigaste med Arbetsmarknadskunskap är att se eleverna vi möter växa och börja reflektera över sin framtid. Att kunna inspirera dem att intressera sig för ett yrke som de inte ens visste fanns. Det är stort.”

Sophie Pollak, Arbetsmarknadskunskap Sverige

Hela skolans ansvar

Att förbereda eleverna inför arbetslivet är hela skolans ansvar. Vår kontakt med skolorna sker oftast genom skolans studie- och yrkesvägledare, men lika viktigt är det att få med lärare, rektorer och annan skolpersonal på tåget. Därför håller vi lärarinspirationer där vi berättar om vår insats i skolan men också uppdaterar lärarna på arbetsmarknadsläget. Föräldrar, som har stor inverkan på de val ungdomarna gör, ges möter vi också i föräldramöten på temat Arbetsmarknadskunskap. Vår roll är att tillföra arbetsgivarperspektivet till vägledningen. Individuella samtal och information om specifika utbildningar har studie- och yrkesvägledarna hand om. På så sätt kompletterar vi varandra.

Så fungerar en uppstart

Arbetsmarknadskunskap finns i tiotalet regioner i landet och drivs som ett franschisekoncept. Varje region har sina regionala kommunikatörer som har koll på arbetsmarknaden och kontakt med skolorna i sin region. Om din kommun, ditt län eller del av län är intresserade av att starta upp konceptet kan vi komma till er och göra en förstudie. Då möter vi ungdomar, skolledning, arbetsgivare, politiker med flera för att se om en uppstart är möjlig. En förutsättning för en uppstart är att kommun/-er och arbetsgivare deltar och bidrar samt att det finns en regional huvudman som vill driva konceptet. Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Våra lektioner och föreläsningar är alltid anpassade efter målgruppen. På ett yrkesprogram ligger fokus ofta på attityd, referenser, få in en fot på arbetsmarknaden och hur viktigt det är att uppfattas väl av sin omgivning. Vi diskuterar också motivation och möjligheten att bredda sina möjligheter genom att läsa till valbara kurser. Så ja, de har nytta av konceptet.
Nej, det gör vi inte. Vi är ett komplement till studie- och yrkesvägledningen på skolan och kan aldrig ersätta SYVs arbete. Men vi kan tillföra en annan vinkel, den från arbetsgivarna.
Ja, det skulle kunna fungera men en styrka med konceptet är att flera eller alla kommuner inom ett län väljer att kliva med samtidigt.
Ofta bokar vi lektioner med SYV eller rektor. Då är det inte ovanligt att vårt besök blir en schemabrytande aktivitet och därför inte gör anspråk på en viss lektionstimme. Men vi tycker att det vore lika självklart att Arbetsmarknadskunskap blir ett inslag på slöjden, matten eller engelskalektionen som under samhällskunskapen. Att förbereda elever inför arbetslivet är hela skolan ansvar och det går utmärkt att göra oavsett ämne.

Vill du bli vår samarbetspartner? Läs mer om hur det funkar!