Arbetsmarknadskunskap – viktigt för att ungdomarna ska göra kloka utbildnings-och yrkesval

Digitaliseringsresan inom bankbranschen är bara i början trots att pandemin har skyndat på processen. Fryksdalens Sparbank vill att ungdomar ska få bra förutsättningar och kunskap kring arbetsmarknaden för att göra kloka utbildnings-och yrkesval.

Vem är du? Beskriv kortfattat verksamheten du jobbar i.
Fryksdalens Sparbank är en fristående och lokal bank med huvudkontor i Sunne, Värmland. I år firar banken 165 år och vårt uppdrag är det samma som när banken startade – att finnas till för de som lever här. Jag, Anna Öhgren Bodén, jobbar som marknadsansvarig på banken sedan sex år tillbaka och har hand om allt från extern webb till sociala medier, sponsring till föreningslivet och bankens insatser för samhällsnytta och mycket mer.

Hur påverkar digitaliseringen er verksamhet och vad är på gång inom branschen?
Digitaliseringen inom bankbranschen har pågått under många år och utvecklingen går bara fortare och fortare. Covid-19 pandemin har ytterligare skyndat på digitaliseringsprocessen för många av våra kunder. Trots att mycket har hänt de senaste åren, är vi bara i början av digitaliseringsresan inom bankbranschen.

Vilken typ av kompetens ser ni att ni behöver i framtiden?
Kompetensen hos våra framtida medarbetare kommer både att vara bredare och mer specialiserad än den är idag. Alla vardagsärenden kommer kunden att sköta själv via digitala kanaler, men när det handlar om större beslut och investeringar så kommer det även i framtiden att finnas behov av duktiga privat- och företagsrådgivare, oavsett vilken kanal som kunder väljer att möta oss i.

Varför är Arbetsmarknadskunskap viktigt för er?
Vi verkar på en lokal marknad och finns till för de som lever här. Det är viktigt för oss att de ungdomar som växer upp här får så bra förutsättningar som möjligt och god kunskap om arbetsmarknaden för att ta kloka beslut kring både utbildning och yrkesval