Arbetsmarknadskunskap – viktigt för att jag själv får träffa ungdomarna.

Personlig lämplighet är viktigast på Omvårdnad i Skönvik AB. ”Vi ser att vi måste hitta olika lösningar på att utbilda medarbetare som inte har den formella utbildningen” säger Anette Kallin, Omvårdnad i Skönvik AB.

Vem är du?
Anette Kallin verksamhetschef och VD på Omvårdnad i Skönvik AB. Vi är ett privat särskilt boende med inriktning demens och psykiatri. Vår verksamhet har en spetskompetens och erfarenhet av att bemöta människor med utåtagerande beteenden.

Hur påverkar digitaliseringen er verksamhet och vad är på gång inom branschen?
Digitaliseringen påverkar oss i största grad positivt. Datasystem utvecklas och det blir enklare att dokumentera och arbetet blir lättare att följa upp. Vi ser även att det digitala mötet ökar - Teams mm. Från en början trodde jag inte att det skulle fungera, men det har fungerat väldigt smidigt vilket har inneburit en rejäl tidsbesparing och minskandet av bilresor.

Det vi har på gång just nu är att vi ska börja med att träna våra medarbetare i en interaktiv utbildningsmiljö – VR. Vi har skapat en miljö där medarbetaren kan träna på att hantera hotfulla situationer på arbetsplatsen. Vi kan genom denna digitalisering träna kontinuerligt i konflikthantering så man som medarbetare blir bättre mentalt rustad när man i arbetet utsätts för olika typer av konflikter eller hotfulla situationer.

Vilken typ av kompetens ser ni att ni behöver i framtiden?
Vi ser ett behov av att rekrytera undersköterskor framförallt med psykiatri inriktning i framtiden. Men det viktigaste är den personliga lämpligheten, så vi ser att vi också måste hitta olika lösningar på att utbilda medarbetare som inte har den formella utbildningen. Vi har idag ett samarbete med en utbildningssamordnare och därigenom har b.la. åtta medarbetare läst den formella utbildningen till undersköterska. Detta har pågått under pågående anställning så utbildningen grundar sig både på teori samt, praktik som man får genom att man jobbar. Detta sammanvävs till en utbildning och avslutas med en examen.

Varför är arbetsmarknadskunskap viktigt för er?
Då vi arbetar i en bransch som inte är så attraktiv på arbetsmarknaden så tycker jag att Arbetsmarknadskunskap är viktigt för oss då de är ute i skolorna och berättar om olika yrken och har möjligheten att beskriva vår bransch på annat sätt än hur det beskrivs i media. En annan viktig aspekt är att jag själv får möjligheten att delta när de är i min egen kommun vilket innebär att om jag är med i skolan så kan jag också vara med att påverka ungdomarna som bor i den kommun jag har verksamheten i. Det gäller att så ett frö och beskriva att vård och omsorg är ett väldigt givande och roligt yrke, för det är förhoppningsvis mina kommande medarbetare jag får direktkontakt med!