Arbetsmarknadskunskap startar upp i Värmland under hösten

I höst startar Arbetsmarknadskunskap upp i Värmland som blir den åttonde regionen som erbjuder konceptet. Handelskammaren Värmland kommer att driva konceptet och anställer två nya kommunikatörer.

Under 2017 genomfördes en förstudie på uppdrag av Region Värmland. Nu är det klart att Handelskammaren kommer att driva projektet från och med hösten 2018 och nå upp till 21000 ungdomar i Värmlands län.

– Vi har redan idag ett stort antal bristyrken. Det här är en utmaning för så väl privata som offentliga arbetsgivare, en utmaning som bara växer. Genom Arbetsmarknadskunskap kan vi höja ungas kunskap om var jobben finns, nu och i framtiden, och vilka vägar som leder till de här jobben. Det ger regionens arbetsgivare större möjlighet att tillgodose sitt framtida kompetensbehov och ökar ungas chans att få jobb efter studierna, säger Karolina Nilsson, ansvarig kompetensförsörjning Handelskammaren Värmland.

Inför uppstarten söker Handelskammaren i Värmland två nya kommunikatörer. Mer info om hur du söker tjänsterna kommer inom kort.

Läs mer om satsningen på Handelskammaren Värmlands hemsida.