Arbetsmarknadskunskap inger framtidshopp

Region Skåne jobbar aktivt med att lyfta framtidsbranscher, då de skriker efter kompetens. I och med detta är Arbetsmarknadskunskap viktigt då arbetsgivarna har en central roll när de träffar ungdomarna.

Vem är du? 
Jag heter Charlotta Levin och jag arbetar som näringslivsutvecklare på Regional Utveckling på Region Skåne. Mitt uppdrag handlar om att på olika sätt stärka ungas inträde på arbetsmarknaden och där är Arbetsmarknadskunskap en av de insatser som vi satsar på för att unga ska göra mer medvetna och hållbara utbildnings- och yrkesval kopplat till vad arbetsmarknaden efterfrågar.

Hur påverkar digitaliseringen er verksamhet och vad är på gång inom branschen?
Digitaliseringen är självklart en central utvecklingsfaktor även i vår verksamhet! En sak som kanske är positiv med pandemin är att denna utveckling tvingats igång. Vi behöver tänka helt nytt när vi inte kan ses. Nya behov skapas och annat kan vi sluta med.

Hur jobbar ni med att attrahera ny personal och vad är viktigast hos en potentiell medarbetare?
Det är ju jätteviktigt att nå ut i bruset till de som står inför nya vägar i livet oavsett ålder. Vi arbetar aktivt med t ex kampanjer för att lyfta och öka attraktiviteten för det som vi i Skåne kallar för våra framtidsbranscher, där arbetsmarknaden skriker efter kompetens.

Varför är Arbetsmarknadskunskap viktigt för er?
För att ni bidrar till att de unga känner sig värdefulla och att de behövs för att samhället ska fortsätta fungera. Ni inger framtidshopp och visar på vilka möjligheter som finns om de går klart grundskolan. Att ni kommer från arbetsgivarhåll är centralt!