Dalarna fyller 5 år!

Arbetsmarknadskunskap Dalarna har sedan 2015 arbetat hårt med missmatchen på arbetsmarknaden och att inspirera unga på vägen till jobb. Unga i Dalarna ÄR intresserade av jobb men vi behöver fortsätta ta krafttag för att tidigt ge dem möjlighet till medvetna val med rätt uppbackning av skola, föräldrar och arbetsliv.

För att fira 5 år med Arbetsmarknadskunskap Dalarna bjöd de under gårdagen in till ett digitalt jubileum där de berättade om erfarenheterna och diskuterade kompetensförsörjningsutmaningen, en fråga som är hetare än någonsin. Arbetslösheten har ökat markant inom vissa branscher på grund av Corona – samtidigt som andra branscher söker med ljus och lykta efter kompetens!
Gästföreläsare för dagen var Jenny Larsson, VD Hitachi ABB Power Grids Sweden AB, som tillträdde rollen den 1 januari 2020. Jenny pratade om strategisk kompetensförsörjning och delade med sig av sina tankar om digitaliseringen på framtidens arbetsmarknad.

Årligen delar Arbetsmarknadskunskap Dalarna ut priser till individer, företag och/eller organisationer som har jobbat framgångsrikt med kopplingen skola - arbetsliv. För att skapa verklig förändring måste vi vara många som jobbar tillsammans med dessa frågor. Därför tycker Arbetsmarknadskunskap Dalarna att det är extra roligt att under AMK Awards får dela ut priser till: Årets initiativ, Årets lärare och Årets studie- och yrkesvägledare.

Årets lärare – Fritjof Olofsson, VBU Ludvika
Motivering: För att han använder sig av en pedagogik som lyfter in det kreativa, annorlunda och verklighetsnära. Han finner alternativa vägar för att locka till lärande, framförallt i kopplingen mellan yrkeskurserna och ämnena matematik/fysik/teknik.

Årets SYV – Anton Andersson, Lorensberga, Ludvika
Motivering: För att med sitt engagemang och handlingskraft kopplat samman skola och kommun för en nysatsning med prao. Han har lyckats skapa fler praoplatser och involverat fler personer i arbetet med samverkan skola-arbetsliv.

Årets initiativ – Linda Jonsson, Swedbank Dalarna
Motivering: För att ha tagit initiativet till Framgångsdagen, ett evenemang som vill göra skillnad. Detta i samverkan med andra aktörer som tillsammans inspirerar unga till medvetna val för en bättre framtid.

I samband med det digitala 5-årsjubileumet tog de även tillfället i akt att presentera Falun Borlänge-regionens projekt Attraktiv Industri som finansieras av Svenska ESF-rådet. Bakgrunden till projektet är den rådande kompetensbristen som råder inom tillverkningsindustrin – en bransch som sysselsätter direkt och indirekt 27 000 personer i Dalarna. Utvecklingen inom branschen gör det svårt att ta ett jobb helt utan förkunskaper och ett problem som ofta framkommer är just svårigheten att förse verksamheterna med rätt kompetens. Det är alltså avgörande att det finns kvalificerade medarbetare att anställa. Detta samtidigt som många unga står långt ifrån arbetsmarknaden och ännu färre väljer en utbildning mot industrin.

Syftet med projektet är att utveckla metoder för att skapa en närmare koppling mellan skola och arbetsliv. Effekterna av framtagna metoder förväntas bli att underlätta övergången från skola till arbetsmarknaden för unga och på sikt stärka tillverkningsindustrins möjlighet till kompetensförsörjning. De framtagna metoderna syftar till att verka för att utbilda en ung målgrupp om möjligheterna i denna framtidsbransch och att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

 

Vill du veta mer om Arbetsmarknadskunskap Dalarna eller projektet Attraktiv Industri,

Kontakta Ingrid Saksvik: 0243-24 80 57