Arbetsmarknadskunskap är viktigt för att vi ska synas bland ungdomarna

Maria Malmgren har deltagit på många vårdföreläsningar i Skåne under de senaste åren. Hon är med för att representera branschen samt för att berätta vad hennes jobb innebär. Vårdföreläsningarna syftar till att i slutändan bidra till att fler ungdomar väljer yrken inom vårdbranschen. ”Det är en viktigt för att ungdomarna ska förstå vad yrket innebär och hur viktigt yrket är” säger Maria Malmgren.

Vem är du?
Jag är Maria Malmgren jobbar som Gruppchef på Villa Roos Park i Staffanstorp som drivas av Vardaga. Detta är ett snart 2 år ”gammalt” demensboende.

Hur påverkar digitaliseringen er verksamhet och vad är på gång inom branschen?
Vi jobbar med det inom dokumentation i datorn, signering av läkemedel i telefonerna, larmen från de boende kommer också i telefonerna där vi närvaro markerar oss. Vi kan lätt ringa varandra genom att ha mobiler som larm och signering av läkemedel samt som en telefon.

Vilken typ av kompetens ser ni att ni behöver i framtiden?
Vi jobbar ständigt med att vår personal ska känna sig hörda och sedda och att dom ska veta hur viktiga dom är. Vid rekryteringar har vi annons ute på arbetsförmedlingen, sedan svarar vi på alla ansökningar vi tycker det är viktigt även om man inte alltid går vidare. Det är mycket viktigt med återkoppling. Det viktigaste för oss är att medarbetaren alltid ser kunden först, att personalen, vågar, vill och tar ansvar. Att man kan visa respekt och att man så klart har rätt kunskaper.

Varför är arbetsmarknadskunskap viktigt för er?
Det är en viktig plats att synas för att ungdomar och andra ska få en bättre in syn inom yrket och vad det innebär och framförallt hur viktigt yrket är, hur viktig man är i detta yrket. Det är många som inte vet vad detta jobbet egentligen innebär och hur viktigt det är. Det är detta jag har velat nå ut med när jag har varit med och föreläst.