Arbetsmarknadskunskap är ett komplement till det Compare redan gör

Samhället blir allt mer digitalt och organisationer behöver säkerställa att de har personal med allt ifrån basala färdigheterna till spetskompetenser.

Vem är du? Beskriv kortfattat verksamheten du jobbar i.
Josephine Schapiro, Processledare Compare. Compare är ett kluster som samlar de företag, organisationer och individer som tillsammans och långsiktigt vill utveckla Värmland till en attraktiv digital region, med nationell och internationell spets. För att lyckas med detta jobbar vi mot tre uttalade fokusområden; Digital kompetens, digital innovation samt digital affärsutveckling.

Hur påverkar digitaliseringen er och vad är på gång inom branschen? 
Vårt uppdrag handlar om att arbeta med den digitala utvecklingen i regionen, med nationella och internationellt inslag. Det är inte längre en fråga om tekniken och digitaliseringen kommer att utgöra en större del av samhället och våra liv, utan hur vi bäst hanterar den. Vi behöver fokusera på aktivt lärande genom hela livet eftersom tekniska färdigheter snabbt blir förlegade. Det är viktigt att ta vara på den mänskliga nyfikenheten och viljan att lära och utvecklas. Vi vill att tekniken och digitaliseringen ska hjälpa oss och behöver då skapa system som är inkluderande och inte bär med sig våra fördomar och diskriminering som vi har. Detta gäller för samtliga branscher.

Vilken typ av kompetens ser ni att ni behöver i framtiden?
För att kunna bedriva verksamhet i ett alltmer digitalt samhälle behöver organisationer säkerställa hela spektrumet av digital kompetens, från basala färdigheter till spetsförmågor. Några områden som behöver satsas lite extra på är spetskompetenser som AI/ML, UX-design, gamification, men även på baskunskaper som att jobba digitalt tillsammans samt digital marknadsföring och försäljning. Det som är avgörande är att få med sig och skapa en förståelse hos organisationers ledningar. Att stötta dem till att skapa ett lärandebeteende och vanan att ta till sig ny teknik och nya idéer. Här tittar vi lite extra på innovationsledning och digital transformation.

Varför är Arbetsmarknadskunskap viktigt för er?
Arbetsmarknadskunskap är ett komplement till det Compare redan gör, nämligen lyfter framtidens medarbetare, dagens elever och studenter. Vi vet att vi behöver möta människor tidigt för att skapa intresse och nyfikenhet. Vi behöver stötta våra barn och ungdomar i att se bortom morgondagen.