Arbetsmarknadskunskap är en viktig strategisk satsning för BillerudKorsnäs

Vi kan inte tänka – ``det här löser någon annan``. Då får vi det tufft i framtiden. Därför är det viktigt att nå ut till ungdomarna innan de har valt utbildning och därför är Arbetsmarknadskunskap viktigt.

Vilka är ni? Beskriv kortfattat verksamheten ni jobbar i.
Alva Johansson HR-administratör och Emma Lindgren HR Business partner. Vi jobbar på BillerudKorsnäs som levererar förpackningsmaterial och lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder.

Hur påverkar digitaliseringen er verksamhet och vad är på gång inom branschen?
Fler och fler delar av vår verksamhet digitaliseras på olika plan så många medarbetare påverkas. Exempel kan vara att en arbetsorder ska skickas in digitalt och ett medarbetarsamtal ska förberedas digitalt.

Vilken typ av kompetens ser ni att ni behöver i framtiden?
Det kommer vara och är en stor brist på ingenjörer, operatörer underhållsarbetare. En del av problemet är att unga saknar kunskap om vad man kan jobba med efter skolan. Polis, brandman, lärare och sjuksköterska känner alla till, så vi behöver tydliggöra vad våra yrkesgrupper faktisk gör på jobbet för att unga ska bli ännu mer intresserade av teknikyrken.

Varför är Arbetsmarknadskunskap viktigt för er?
Som arbetsgivare har vi en skyldighet att ställa upp. Arbetsmarknadskunskap är en viktig strategisk satsning för att ge ungdomar en inblick i så många yrken och karriärvägar som möjligt. Vi kan inte tänka att – det här löser någon annan. Vi måste gå i bräschen för att det är viktigt med utveckling och kompetens, annars får vi det tufft i framtiden. Det handlar om att inspirera och sprida kunskap. För Gruvöns bruk är det här en långsiktig satsning som kommer att bära frukt först om flera år. Men det är viktigt att nå ut till ungdomarna innan de valt utbildning.