Arbetsmarknadskunskap är en viktig pusselbit för SCA

Vi från näringslivet får möjlighet genom arbetsmarknadskunskap att lyfta de behov vi ser inom våra respektive branscher och företag. Det som är viktigt är utbildning, tidigare erfarenheter och det personliga engagemanget säger Margareta Gustafsson, Terminal chef SCA.

Vem är du? Beskriv kortfattat verksamheten du jobbar i.
Margareta Gustafsson heter jag och jobbar som terminal chef på SCA, 100 medarbetare som sköter all stuveriverksamhet, fartygsklarering, spedition i Umeå hamn.

Hur påverkar digitaliseringen er verksamhet och vad är på gång inom branschen?
Vi håller på att införa ett nytt verksamhetssystem i hela koncernen som ersätter de ca 400 olika datasystem som används idag vid våra olika verksamheter. Sedan pågår det ständigt arbete att ställa om till ett fossilfritt företag

Hur jobbar ni med att attrahera ny personal och vad är viktigast hos en potentiell medarbetare?
Vi har en tydlig strategi hur vi ska jobba med rekrytering, det sker via annonskampanjer, event inför sommarjobb där vi möts företag/sökanden. Det som är viktigt är utbildning, tidigare erfarenhet och personligt engagemang

Varför är Arbetsmarknadskunskap viktigt för er?
Kompetensförsörjning är en utmaning, det är viktigt att skolor och universitet kan tillhandahålla utbildningar som matchar företagens behov. I det arbetet blir AMK i skolorna en viktig pusselbit där vi från näringslivet kan kanalisera de behov vi ser inom våra respektive branscher och företag.