Med Arbetsmarknads­kunskap på schemat bygger vi ett starkare Sverige

Arbetsmarknadskunskap

Arbetsgivare har idag stora anställningsbehov, ändå står många ungdomar utan jobb. Här finns ett problem. Missmatchen på arbetsmarknaden är ett gemensamt problem, men vi tror att vi kan lösa det. Tillsammans.

På uppdrag av lokala arbetsgivare, offentliga och privata, besöker vi skolor och pratar med unga om hur arbetsmarknaden ser ut och förändras. Vi för dialog och diskuterar kring bland annat viktiga kompetenser, utbildning, framtidens arbetsmarknad och vägen till ett jobb. Det nära samarbetet med arbetsgivare gör att vi alltid kan ge en uppdaterad bild av kompetensbehoven hos de lokala företagen och har färska exempel direkt från arbetsgivarna.

Syftet med Arbetsmarknadskunskap är att skapa en större förståelse hos unga, att få dem att tänka till och göra medvetna studie- och yrkesval. Vi tror att det ökar möjligheterna för en hållbar komptensförsörjning över tid och en bättre matchning på framtidens arbetsmarknad.

antal elever som fått våra lektioner under 2022

antal utförda lektioner 2022 fysiska som digitala

/5

Elevernas betygsättning på om lektionen var bra

antal kommuner är vi verksamma i just nu

”Vi behöver öka det vi kallar det medvetna valet hos ungdomarna, dvs att ge ungdomar verktyg och kunskaper för att på så sätt kunna fatta mer medvetna beslut och val inför framtiden! Det var aldrig en fråga om vi skulle vara med, det är ett måste för att vi ska kunna säkra vår kompetens även i framtiden”

Ylva Wretås, Strateg, Västerås Stad

”Vi ser Arbetsmarknadskunskap som en mycket bra samarbetspartner och komplement till våra egna resurser, där vi framförallt vill lyfta fram lyhördheten  och förmågan att möta elever och deras föräldrar i en dialog på ett bra och väl fungerande sätt”

Torkel Nilson, Barn- och utbildningschef, Köpings kommun

”Att bidra till att du som ungdom får en ökad kunskap om alla de spännande jobb som finns på arbetsmarknaden och att öka din motivation till att hitta din väg ut i arbetslivet. Bara inom Region Västmanland har vi mer än 70 olika yrken så det finns stora chanser att  hitta något som passar just dig.”

AnnaCarin Gynt, HR-konsult inom rekrytering, Region Västmanland

Följ oss på Instagram @arbetsmarknadskunskap

https://www.instagram.com/arbetsmarknadskunskap/