SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?

Kompetensbristen är ett faktum i Dalarna. 75 % av företag som försökt rekrytera det senaste halvåret har haft svårt att hitta rätt kompetens. Samtidigt kliver en generation unga ut på arbetsmarknaden som inte ser alla möjligheter i närområdet.

Inom Falun Borlänge-regionen AB jobbar man aktivt för Dalarnas framtid genom att motverka att unga väljer bort regionen på grund av förutfattade meningar. Och inom organisationen jobbar man även med Arbetsmarknadskunskap för att inspirera unga att göra medvetna studie- och yrkesval. I dagsläget finns Arbetsmarknadskunskap Dalarna på 54 skolor och i samarbete med 36 arbetsgivare. Här möts framtida arbetsgivare och arbetstagare och här läggs grunden till framtidens kompetensförsörjning.

Sedan starten 2015 har kommunikatörerna i Dalarna haft över 27 000 elevmöten och alldeles för många väljer bort enorma möjligheter på hemmaplan på grund av förutfattade meningar. Detta samtidigt som länets arbetsgivare skriker efter folk och utmanas allt mer i den pågående kompetensförsörjningsproblematiken.

Den 15 april diskuterades utmaningen med ungas flykt från landsbygden och hur arbetsgivare kan vara med och visa den attraktiva arbetsmarknaden i Dalarna. För inspel i debatten var Lotta Svensson inbjuden, sociolog och forskare vid Uppsala universitet – hon fokuserar just på drivkrafter bakom ungas utflytt från mindre orter.

Sist på programmet delades AMK Awards ut där exempel på bra arbete lyftes fram med kopplingen skola-arbetsliv.

Läs reportage om dagen på sida 24!