Pilotprojekt ska ge unga bättre insikter om arbetsmarknaden

Just nu genomförs en förstudie av möjligheten att etablera Arbetsmarknadskunskap i Skåne. Vår projektledare Ted var nere i Skurup förra veckan för att prata med lärare om hur Arbetsmarknadskunskap hjälper till att minska glappet på arbetsmarknaden.

I förra veckan bjöd Utvecklande samverkan in samtliga lärare på de praktiska utbildningarna i Skurups kommun till en konferens på temat.

Ted Radgren från Arbetsmarknadskunskap inledde med att prata om hur man arbetar med modellen i Västmanland där det inte längre är ett projekt utan finansieras av arbetsgivare och där både kommun, landsting och stora företag som ABB är med på tåget.

– Det blev tydligt att glappet mellan ungdomarna och den kompetens som efterfrågas har vuxit. Hos arbetsgivarna börjar kompetens- och arbetskraftsbristen bli akut. Samtidigt upplever ungdomarna ett växande utanförskap där ingångsjobb saknas, säger Ted Radgren, en av kommunikatörerna för  Arbetsmarknadskunskap som i förra veckan träffade politiker, tjänstemän och lärare i kommunen.

I satsningen erbjuds lektionsmedverkan och arbetsmarknadskunskap till regionens elever från årskurs sju till sista året på gymnasiet. Samtidigt bjuder projektet in elevernas föräldrar till föräldramöten där man tillsammans med skolan pratar arbetsmarknadskunskap.

Läs hela artikeln om Arbetsmarknadskunskap i Skåne här