Nytt lärarmaterial i samarbete med Teknikföretagen skapar teknikintresse

Arbetsmarknaden är under ständig förändring till följd av teknikens framsteg. Vi vet inte hur arbetsmarknaden kommer att se ut i framtiden. Det vi vet är att alla kommer att jobba med teknik på något sätt. Därför måste vi förbereda unga för framtidens arbetsmarknad, redan idag.

– Unga är bättre förberedda för den tekniska utvecklingen än vad de tror. De behöver bara inse det, säger Felicia Söderstedt, kommunikatör på Arbetsmarknadskunskap.

Arbetsmarknadskunskap har därför tagit fram ett lärarmaterial i samarbete med Teknikföretagen för att uppmärksamma denna förändring. Teknik kan framstå som svårt och otillgängligt, när det egentligen ska betraktas som en självklarhet i alla jobb.

– Jobben förändras till följd av teknikutvecklingen och många kommer i framtiden jobba med arbetsuppgifter som inte finns idag. Teknik kommer att användas överallt oavsett vad vi jobbar med och det måste vi diskutera med ungdomarna, säger Andreas Lepa, kommunikatör på Arbetsmarknadskunskap.

Lärarmaterialet består av lektionskort. Dessa inleds med en framtidsspaning och kan användas både på högstadiet och i gymnasiet. För att ungdomar ska få förståelse för vilka färdigheter som behövs på framtidens arbetsmarknad måste de veta hur ny teknik kommer att påverka jobben. Vad behöver vi kunna i framtiden? Var lär vi oss de färdigheterna redan idag?