Kunskap om arbetsmarknaden kan påverka ungas mående i det lokala samhället

I tidningen Arbetet diskuterar redaktionschefen Yonna Waltersson om att bättre kunskap om arbetsmarknaden kan leda till att fler unga känner att de har en plats i det lokala samhället.

Finland och Norge nämns som exempel på länder där det ägnas mycket tid åt arbetsmarknaden som en del av undervisningen i skolan och Sverige skiljer sig åt i den frågan. Arbetsmarknadskunskap nämns som ett gyllene exempel som griper än arbetsmarknadsfrågorna i skolorna och vår projektledare Ingrid Saksvik i Dalarna får utrymme att bland annat lyfta fram ungas begränsade valmöjligheter och förutfattade meningar kring olika yrken.

Läs artikeln i sin helhet här!