Arbetsmarknadskunskap startar förstudie i Värmland

Under våren startar Arbetsmarknadskunskap en förstudie i Värmland tillsammans med Region Värmland och arbetsgivare i länet för att titta på möjligheterna för en uppstart av verksamheten.

Under vårterminen genomför Arbetsmarknadskunskap en förstudie tillsammans med Region Värmland och arbetsgivare från regionen för att genomlysa möjligheterna till en uppstart. Förstudien genomförs i hela länet. I momentet där vi genomför testlektioner har fyra kommuner valts ut, Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Hagfors.

– Vi märker ett stort sug efter hållbara modeller där offentliga och privata arbetsgivare jobbar tillsammans med skolan för att lösa en av samtidens svåra frågor. Och mycket av Sveriges konkurrenskraft och omställning till en digital verklighet bygger på ett krafttag kring den strategiska kompetensförsörjningen där glappet mellan skola och arbetsliv utgör ett stort hinder, säger Sophie Berg som är ansvarig för Arbetsmarknadskunskaps Sverigekontor.

– Inom kort tror vi att Arbetsmarknadskunskap kan komma närma sig 100 kommuner och redan nu taktar vi med att tusen unga nås av Arbetsmarknadskunskap varje vecka i 50 kommuner där unga får inspiration om var jobben finns och hur de kan få dem. Behovet av yrkesorientering och en fördjupad branschförståelse är idag enorm bland unga, säger Björn Nordén, verksamhetschef hos Jobba i Västerås.

Till Peter Kadhammars artikel i Aftonbladet säger Malin Rydberg, personalchefen hos Barilla: ”Barnen känner bara till 20–30 yrken. Polis. Fotbollsproffs. Lärare. Busschaufför. I Västerås har de infört arbetsmarknadskunskap i skolan och vi ska göra det i Värmland också.”

Dialoger pågår parallellt med andra kommuner och län i södra, mellersta och norra Sverige där förankringsprocesser pågår för att kunna erbjuda Arbetsmarknadskunskap på skolor även där.