Arbetsmarknadskunskap medverkar på Dalarna Business seminarium

Dalarna Business arrangerade nyligen ett seminarium på Verket i Avesta där Arbetsmarknadskunskap var en av huvudtalarna.

Ingrid och Malin som arbetar med konceptet i Dalarna delade bland annat med sig av sin bild av ungdomarna som är på väg ut på arbetsmarknaden, Generation Z - en generation som är uppvuxen med internet och sociala medier och som är van vid att få bekräftelse. Det är många gånger även en generation som gärna vill bli entreprenörer och som har hjärtat nära miljöfrågor, för att koppla an till Greta Thunbergs otroliga uppmärksamhet under den senaste tiden.

Arbetsmarknadskunskap i Dalarna har träffat omkring 30 000 ungdomar och pratar om var jobben finns och hur de kan ta sig dit. De tar sig an frågan i samarbete med kommuner och ett antal arbetsgivare och branschorganisationer. Syftet är att inspirera Dalarnas ungdomar om arbetsmarknaden för mer medvetna studie- och yrkesval.

Falu-Kuriren skriver om seminariet som går att läsa i sin helhet här!

Foto: Ingrid Saksvik och Malin Bodin, Dalarnas Tidningar (DT)/Falu-Kuriren 191022