Arbetsmarknadskunskap genomför förstudie i Jämtland/Härjedalen

Förstudien i Jämtland/Härjedalen håller på att avslutas där vi tillsammans med Handelskammaren Mittsverige tittar på förutsättningarna för en implementering av Arbetsmarknadskunskap i regionen.

Under hösten har Arbetsmarknadskunskap och Handelskammaren Mittsverige besökt kommun- och skolleding, företag, politiker, HR-nätverk, skolpersonal och elever för att prata om Arbetsmarknadskunskap i syfte att undersöka möjligheterna för en uppstart av konceptet.

Som en del av förstudien skrivs en rapport som kan fungera som ett underlag för försatta diskussioner och beslut. Rapportprocessen är i full gång och visar hittills på ett övervägande stöd för Arbetsmarknadskunskap som ett verktyg som kan fungera även i Jämtlands län för att stötta ungdomar till medvetna och väl underbyggda studie- och yrkesval.